Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
10°C
JUTRI
22°C
15°C
Oceni objavo

Pogoji za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v Evropski parlament 2024

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) vas obveščamo, da so organizatorjem volilne kampanje za volitve poslancev v Evropski parlament 2024 na voljo vsa plakatna mesta v Občini Oplotnica brezplačno (prvi odstavek 8. člena ZVRK).

 

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji volilne kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem volilne kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator volilne kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.

Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.

 

Postavitev dodatnih plakatnih mest je dovoljena na vseh javnih površinah ob predpostavki, da ne ovirajo prometa in pešcev v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) ter, da ne ovirajo normalne rabe javnih površin, in sicer brezplačno (drugi odstavek 8. člena ZVRK).

 

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator volilne kampanje pridobiti soglasje lastnika.

 

Stroške postavitve in odstranitve plakatov nosijo organizatorji volilne kampanje. Plakati morajo biti odstranjeni najkasneje v roku 15 dni po dnevu glasovanja.

Oglejte si tudi