Logo MojaObčina.si

Oplotnica

JUTRI
5°C
-3°C
SRE.
6°C
-4°C

Aktualnosti koristne za podjetnike

EARLY WARNING SLOVENIA - Program brezplačne mentorske pomoči podjetjem v težavah

Program brezplačnega mentoriranja je namenjen podjetjem, ki so se znašla v težavah ali pa se z njimi soočajo in iščejo možnosti izboljšave poslovanja. Gre za brezplačno pomoč usposobljenega in izkušenega mentorja, ki ob neformalnem pogovoru s podjetjem poda ustrezne usmeritve in predlaga možnosti rešitve težav, s katerimi se podjetje sooča. Pri tem se zahteva poln angažma vodilnih ljudi v podjetju. 

Zainteresirana podjetja sama ali s pomočjo svetovalca mreže SPOT Svetovanje izpolnijo splošno dostopen vprašalnik s predstavitvijo podjetja in težave. Na podlagi vprašalnika prejme SPIRIT Slovenija vse potrebne informacije, da lahko podjetje uvrsti v eno izmed štirih kategorij nadaljne obravnave:

1. Pomoč ni smiselna ali potrebna.

2. Preusmeritev na enega ostalih programov SPIRIT Slovenija.

3. Izvedba pomoči preko brezplačnega mentorstva (Early warning Slovenia). V tem primeru se podatki o podjetju predajo mentorski organizaciji (CEED Slovenija), ki poskrbi za to, da podjetje dobi najustreznejšega mentorja. Mentor se vključi v reševanje težav v podjetju in glede na možnosti pripomore k

rešitvi situacije. 

4. Potreba po enem od insolventnih postopkov.

 

Model brezplačnega mentoriranja temelji na uspešnem danskem modelu in Slovenija je ena od desetih držav, vključenih v pobudo »Early Warning Europe«. S programom se prispeva predvsem k zmanjševanju števila stečajev in k ohranitvi delovnih mest. Program poteka pod okriljem agencije SPIRIT Slovenija, vanj pa so poleg zainteresiranih podjetij vključeni še mentorska organizacija, mentorji ter drugi ustrezni strokovnjaki

 

Več o programu: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia

Video vsebine programa: https://www.podjetniski-portal.si/programi/early-warning-slovenia/video-vsebine

 

PODPORA PODJETJEM PRI PRENOSU LASTNIŠTVA

Prenos lastništva podjetja je ena od faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij kritična, zato želi SPIRIT Slovenija podjetnike osveščati o pripravah na postavljanje nasledstva in prenos lastništva v podjetju ter sofinancirati nekatere aktivnosti oziroma procese, kjer podjetja in prevzemniki potrebujejo zunanjo strokovno podporo ali kompetence. V ta namen je SPIRIT Slovenija vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Preko pooblaščenih oseb agencije lahko podjetniki na področju prenosa lastništva opravijo brezplačni svetovalni intervju, na katerem se seznanijo z izzivi in pastmi, s katerimi se lahko srečajo pri prenosu lastništva ter pridobijo podrobne informacije o spodbudah za sofinanciranje postopka prenosa. 

 

Pooblaščeni osebi agencije SPIRIT Slovenija za področje prenosa lastništva:

Leonida Polajnar, e-naslov: leonida.polajnar@ozs.si,  GSM: 051 662 119,

Nina Scortegagna Kavčnik, e-naslov: nina.scortegagna@ozs.si,  GSM: 030 605 308.

 

SPIRIT Slovenija je s pomočjo strokovnjakov in družinskih podjetnikov pripravila dva priročnika, NASLEDSTVO: IZZIV DRUŽINSKIH PODJETIJ in NASLEDSTVO Z VIDIKA NASLEDNIKA V DRUŽINSKEM PODJETJU, ki lahko ustanoviteljem in naslednikom pomagata odgovoriti na marsikatero vprašanje, ki se porodi pri postavljanju nasledstva in vodenju družinskega podjetja. 

 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je leta 2018 pa kot prva v Sloveniji ustanovila Center za družinsko podjetništvo. Ustanovitev centra je pospremljena tudi z novo spletno stranjo www.druzinskopodjetnistvo.si  o družinskem podjetništvu, katere namen je povezati vse institucije in strokovnjake, ki se ukvarjajo z družinskim podjetništvom, pa naj bo to s psihološkim in sociološkim vidikom prenosa podjetja, vodenjem družinskih podjetij ali pravnimi in davčnimi vprašanji. Na enem mestu so zbrani tudi vsi dogodki, namenjeni družinskim podjetjem.

 

Več o podpori podjetjem pri prenosu lastništva:  https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo

Video vsebine o prenosu lastništva: https://www.podjetniski-portal.si/programi/druzinsko-podjetnistvo/video-vsebine

 

JAVNI RAZPISI

Javni razpis  Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
Namen: sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini
Upravičenci: MSP
Višina razpisanih sredstev: 6.400.000,00 EUR
Objavljen: 16. 11. 2018, rok za oddajo vlog: 5. 1. 2021, 14. 5. 2021, 3. 9. 2021, 5. 1. 2022 in 16. 5. 2022
Več o razpisu:https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022

Javni razpis podpora MSP s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Namen: obnova obstoječih ter degradiranih turističnih in gostinskih objektov, spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu.
Upravičenci: MSP s področja turizma in gostinstva na obmejnem problemskem območju in problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.
Višina razpisanih sredstev: 21.555.330,41 EUR.
Objavljen: 6. 12. 2019, rok za oddajo vlog: 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020 in v letu 2021 od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2021.
Več o razpisu:https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/
  
Javni razpis P7-2 2020 COVID Mikrokrediti

Namen: neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Upravičenci: Mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP - po določilih Uredbe komisije (ES) št. 651/2014).

Objavljen: 9.10.2020, roki za oddajo vlog: 05.01., 25.02., 08.04., 27.05., 09.09., 28.10. in 07.12.2021

Več o razpisu: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=113

 

Javni razpis - »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«

Namen:  podjetjem in konzorcijem podjetij zagotoviti pomoč za raziskovalno-razvojno inovativne (RRI) projekte ter projekte za vzpostavitev proizvodnih kapacitet (investicijske projekte), povezanih z omilitvijo posledic COVID-19.

Upravičenci: mikro, mala, srednje velika ali velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali zadruga z omejeno odgovornostjo

Objavljen: 2.10.2020, roki za oddajo vlog: 2. 12. 2020. 

Več o razpisu: https://www.spiritslovenia.si/razpis/353

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi