Logo MojaObčina.si

Nazarje

DANES
18°C
11°C
JUTRI
21°C
11°C
2601

Nepovratne spodbude na voljo na Eko skladu

Občanom so na voljo nepovratne finančne spodbude Eko sklada za rabo obnovljivih virov energije in večjo energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb.

 Predmet spodbude so lahko ti ukrepi:

• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema,

• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje,

• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje,

• priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,

• vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,

• toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,

• toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom ali kletjo v starejši eno- ali dvostanovanjski stavbi,

• toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,

• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

 

Spodbuda za izvedbo posamičnih ukrepov za toplotne črpalke in kurilne naprave na biomaso znaša od 40 do 60 odstotkov, za druge ukrepe pa do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. Pri izvedbi najmanj treh ukrepov hkrati pa je višja, in sicer do 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe.

 

Nov javni poziv 86SUB-SOCOB21 nadomešča Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. V okviru tega poziva se dodeljuje nepovratna spodbuda v višini 100 % upravičenih stroškov investicije, in sicer za:

  • novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), ali
  • novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.

Nov javni poziv prinaša višjo spodbudo pri enosobnih kurilnih napravah, saj se spodbuda dodeli v višini 4000 EUR za peletne kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in po novem tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bodo priklopljene na centralno ogrevanje (za te je bila spodbuda do sedaj 2000 EUR). Upravičene osebe na tem javnem pozivu pa so tisti, ki so na dan vložitve vloge na Eko sklad prejemniki denarne socialne pomoči in lastniki oziroma skupaj z enim oziroma več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja upravičene osebe v odločbi CSD solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla.

 

SUBVENCIJE ZA GRADNJO IN NAKUP SKORAJ NIČENERGIJSKIH STAVB JE ODPRT

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije. Če je predmet spodbude nova naložba v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb ali celovita skoraj ničenergijska prenova starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb, ki so večnamenske, se spodbuda dodeli le v deležu, ki se nanaša na stanovanjski del stavbe. Za stanovanjske stavbe po tem javnem pozivu štejejo stavbe, ki so skladno s Tehnično smernico TSG?V-006: 2018 o razvrščanju objektov uvrščene med enostanovanjske (1110), dvostanovanjske (1121) oziroma tri- in večstanovanjske stavbe (1122).

Občanom Zgornje Savinjske doline je na voljo brezplačno energetsko svetovanje. Svetovanje izvaja energetski svetovalec mreže Ensvet. Za svetovanje se je obvezno potrebno predhodno najaviti v tajništvu Občine Nazarje na telefonsko številko 03 839 16 00.

Nikolaj Torkar, energetski svetovalec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi