Logo MojaObčina.si
JUTRI
16°C
1°C
SRE.
14°C
3°C
Oceni objavo

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU OSNUTKA PRORAČUNA

Občinski svet Občine Nazarje je na svoji 7. redni seji, dne 19.10.2023 sprejel sklep, da se o Predlogu osnutka proračuna Občine Nazarje za leto 2024 opravi javna razprava. Predlog bo v javni razpravi do 20.  novembra 2023 do 15.00 ure. Skladno z določili 79. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo SO, št. 20/2018), se predlog objavi na spletni strani občine, zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, v času uradnih ur.

Pripombe in predlogi k predlogu osnutka proračuna Občine Nazarje za leto 2024 se naslovijo na župana Občine Nazarje po pošti na naslov občine Savinjska cesta 4, Nazarje ali po elektronski pošti: obcina@nazarje.si. Vse pripombe in predloge, ki bodo prispeli v pisni obliki v roku, ki je določen, bo župan obravnaval. Skladno z 82. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo SO, št. 20/2018) bo župan občinskemu svetu pred začetkom obravnave predloga proračuna občine in odloka o proračunu občine pojasnil, katere pripombe iz javne razprave oziroma pripombe in predloge delovnih teles občinskega sveta je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazložil svojo odločitev.

Po končani javni razpravi bo župan, najkasneje v petnajstih dneh, Občinskemu svetu Občine Nazarje predložil dopolnjen predlog proračuna in sklical sejo Občinskega sveta Občine Nazarje, na kateri se bo Predlog proračuna Občine Nazarje za leto 2024 obravnaval.

Oglejte si tudi