Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
21°C
13°C
SRE.
23°C
14°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 11. 06. 2019
Številka razpisa: 00
RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS V OBJEMU SONCA, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na podlagi:
- Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS št. 42/2015, z dne 16. 6. 2015, Uradni list RS št. 28/2016, z dne 15. 4. 2016, Uradni list RS št. 73/2016, z dne 18. 11. 2016, Uradni list RS št. 72/2017, z dne 15. 12. 2017, Uradni list RS št. 23/2018, z dne 6. 4. 2018, Uradni list RS št. 68/2018, z dne 26. 10. 2018); v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD;
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15);
- Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 12. 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (Uradni list št. 347, z dne 20. 12. 2013);
- Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je bil potrjen s sklepom Evropske komisije št. CCI 2014 SI 06 RD NP 001 z dne 13. 2. 2015; v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020;
- Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA na območjih občin Brda, Mestne občine Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba v obdobju 2014-2020; v nadaljnjem besedilu: SLR;
- Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 33151-28/2015/28 z dne 13. 9. 2016 o izboru potrditvi LAS in SLR:
- Sklepa 7. korespondenčne seje Upravnega odbora LAS V OBJEMU SONCA z dne 7. 6. 2019
objavlja
spremembo 2. J A V N E G A P O Z I V A za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS V OBJEMU SONCA iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Všečkaj objavo