Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

JUTRI
26°C
13°C
TOR.
27°C
13°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica

Datum objave: 11. 03. 2021
Številka razpisa: 3540-8/2021

Občina Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Miren-Kostanjevica. Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Miren-Kostanjevica.

Višina razpisanih sredstev za leto 2021 je 30.000,00 EUR. Višina pomoči znaša 50% upravičenih stroškov oziroma največ 1.500 EUR za en stanovanjski objekt. V primeru vgradnje ene MKČN za več stanovanjskih objektov oz. za enega ali več večstanovanjskih objektov, ki so v lasti različnih upravičencev, znaša višina pomoči do 50% upravičenih stroškov za vse upravičence skupaj, in sicer:

-              za 2–3 objekte oz. stanovanja največ: 1.800 EUR,

-              za 4–5 objektov oz. stanovanj največ: 2.100 EUR,

-              za 6 ali več objektov oz. stanovanj največ: 3.000 EUR.


ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 31. 8. 2021.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila poslana po pošti s priporočeno pošiljko, najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog ali osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica, najpozneje do konca uradnih ur občine, zadnjega dne roka za vložitev vloge.


Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MKČN«.


Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku in s pravilno izpolnjenimi kuverto, aktualnimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami. Veljavni so samo obrazci in priloge javnega razpisa l. 2021, ki se nahajajo na spodnji povezavi.

Všečkaj objavo