Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
30°C
16°C
JUTRI
27°C
12°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021

Datum objave: 04. 05. 2021
Številka razpisa: 007-0003/2021-1

Na podlagi 15. člena Odloka o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016) Občina Miren-Kostanjevica objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021

 

Občina Miren-Kostanjevica vabi posameznike s stalnim prebivališčem v Občini Miren-Kostanjevica, ožje dele lokalne skupnosti ali pravne osebe in druge organizacije, ki so tesno povezane z delovanjem občine, da predložijo pobude za podelitev priznanj Občine Miren-Kostanjevica v letu 2021.

 

Občina Miren-Kostanjevica podeljuje priznanja občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam in drugim organizacijam ter skupnostim, ki so tesno povezana z delovanjem občine, za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo pomen za razvoj in ugled občine, življenja v njej ter podobo krajev. Priznanja zaslužnim občanom in drugim osebam se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

 

O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

Postopek, vrsta priznanj, pogoji in način podeljevanja priznanj so določeni v Odloku o priznanjih Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/2016).

 

Občina Miren-Kostanjevica razpisuje naslednja priznanja:

 

1.    NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

 

Naziv častni občan Občine Miren-Kostanjevica je najvišje priznanje Občine Miren-Kostanjevica.

 

Priznanje se podeljuje za izjemne dosežke življenjskega dela, ki ga odlikujejo: vizionarstvo, dobrobit, humanitarnost, sodelovanje in skrb za blaginjo ali promocijo občine s poudarkom na javnem delovanju kot tudi izjemne zasluge na vseh področjih družbenega življenja, ki imajo trajni pomen.

 

Naziv častni občan se podeli izjemoma, in sicer največ eni osebi na leto.

 

2.    PLAKETA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

 

Plaketo Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za življenjsko delo oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.

 

Letno se lahko podeli največ dve plaketi. Poleg plakete dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.

 

3.    PRIZNANJE OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

 

Priznanje Občine Miren-Kostanjevica se podeli posameznikom, pravnim osebam in drugim organizacijam za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.

 

Priznanje se podeljuje tudi za izjemne dosežke na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in umetnosti ter za posebna prizadevanja in požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

 

Letno se lahko podeli največ tri priznanja. Poleg priznanja dobitnik prejme tudi umetniško ali knjižno delo.

 

Pobuda za podelitev priznanja Občine Miren-Kostanjevica mora vsebovati:

-       podatke o kandidatu (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);

-       podatke o pobudniku (ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe ali druge organizacije, naslov, telefon, v primeru pravne osebe ali druge organizacije še kontaktno osebo);

-       pisno soglasje kandidata za kandidaturo in v primeru, da je kandidat fizična oseba še soglasje za zbiranje in uporabo osebnih podatkov;

-       predlog za vrsto priznanja;

-       pisno utemeljitev pobude;

-       morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.

 

V kolikor pobudnik ne pridobi soglasja kandidata, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pozove kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi za soglasje za uporabo osebnih podatkov. V kolikor kandidat ne poda soglasja, je pobuda izločena iz nadaljnje obravnave.

 

Pobuda za podelitev priznanja se predloži na obrazcu POBUDA ZA PODELITEV OBČINSKEGA PRIZNANJA (priloga 1), skupaj z IZJAVO (priloga 2 – za fizične osebe oz. priloga 3 – za pravne osebe), ki sta dostopna na spletni strani občine: http://www.miren-kostanjevica.si/, v rubriki »Aktualni razpisi« in v tajništvu občine.

 

Upoštevali bomo samo popolne pobude, ki bodo prispele na naslov:

Občina Miren-Kostanjevica, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Miren 137, 5291 Miren, v zaprti kuverti s pripisom »POBUDA ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2021 – NE ODPIRAJ!«, do vključno 28. 6. 2021 do konca uradnih ur občine.

 

Priznanja bodo podeljena na slavnostni seji občinskega sveta, ob občinskem prazniku.


Odlok o priznanjih Občine Miren: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016-01-1456/odlok-o-priznanjih-obcine-miren---kostanjevica -Kostanjevica 

Všečkaj objavo