Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
23°C
3°C
JUTRI
20°C
3°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REGISTRIRANIH ENOT KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA

Datum objave: 19. 11. 2020
Številka razpisa: 622-0004/2020-2
Sredstva: 12000€

Na podlagi 106f. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.), 2. odstavka 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo in nasl.), 2. člena Odloka o proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 20/2019, 76/2019, 93/2020, 152/2020) in v skladu z določbami Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20) Občina Miren-Kostanjevica objavlja naslednji JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REGISTRIRANIH ENOT KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA.

 

Predmet JR je sofinanciranje sanacij in vzdrževalnih del na registriranih enotah kulturne dediščine v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) v letu 2020. Predmet sofinanciranja so tudi stroški del, ki so nastali pred objavo javnega razpisa, vendar v letu 2020.

 

Razpis je razdeljen na dva sklopa, in sicer za 1. sakralne objekte kulturne dediščine in 2. ostale objekte kulturne dediščine.

 

Vlagatelj vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov:

 

Občina Miren-Kostanjevica 

Miren 137

5291 Miren

 

ROK ZA VLOŽITEV VLOGE je 27. 11. 2020.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najpozneje zadnji dan roka za vložitev vlog poslana po pošti s priporočeno pošiljko na zgornji naslov ali najpozneje do 12.00 ure zadnjega dne roka za vložitev vloge osebno dostavljena v tajništvo Občine Miren-Kostanjevica.

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURNA DEDIŠČINA«. Upoštevale se bodo le vloge, ki bodo oddane v roku, s pravilno opremljeno kuverto in z vsemi zahtevanimi prilogami. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pišete na: albin.pahor@miren-kostanjevica.si, ali pokličete na tel. št.: 05 330 46 78.

Všečkaj objavo