Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
30°C
16°C
JUTRI
27°C
12°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

Aktivacija Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020

Datum objave: 01. 06. 2020
Številka razpisa: 610-0001/2020-3
Sredstva: 48 000,00 EUR

Obveščamo, da smo z današnjim dnem, 1. junijem 2020, na podlagi sklepa župana, ponovno aktivirali Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti. 

Rok za oddajo vlog je 1. julij 2020 do 12. ure. 

 

 

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti in tehnične kulture v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 57/2012, 24/2016), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-UPB1 s spremembami) in Statuta Občine Miren Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov, kulturnih projektov ljubiteljske dejavnosti in tehnične kulture v letu 2020

 

Prijavo na razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.

Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame tudi v tajništvu občine. 

Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Matejka Maver Pregelj, tel. 05 330 46 77,  elektronski naslov: matejka.maver@miren-kostanjevica.si

 

Prijava na javni razpis z oznako »JAVNI RAZPIS KULTURA 2020 – NE ODPIRAJ« mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do vključno 9. 4. 2020. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je oddana zadnji dan roka na pošti priporočeno ali oddana osebno v tajništvu občine do 12.00 ure. 

Všečkaj objavo