Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
34°C
19°C
JUTRI
34°C
19°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

Datum objave: 09. 04. 2019
Številka razpisa: 322-0001/2019-2
Sredstva: 4000€

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 s spremembami) in na podlagi prvega odstavka 2. člena Pravilnika o sofinanciranju prireditev in drugih aktivnosti, ki pospešujejo razvoj turizma, mladinskih projektov ter drugih družbenih dejavnosti v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 76/09), Občina Miren-Kostanjevica objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje prireditev in drugih aktivnosti,  ki pospešujejo razvoj turizma

v Občini Miren-Kostanjevica v letu 2019

 

Naročnik javnega razpisa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, tel. 05 330 46 70, e-pošta: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

 

  • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:

-          prireditve in dejavnosti, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Miren-Kostanjevica,

-          akcij na področju urejanja in varovanja okolja, ohranjanja kulturne in naravne dediščine, oživljanja ljudskih običajev in domače obrti.

 

Kontaktna oseba za dajanje dodatnih informacij v povezavi z razpisom je Nevenka Vuk, tel. 05 330 46 73, elektronski naslov: nevenka.vuk@miren-kostanjevica.si. Vsi obrazci razpisne dokumentacije morajo biti žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika društva.

Rok za oddajo vlog in način predložitve:

Prijava na javni razpis mora biti oddana priporočeno po pošti na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren ali osebno v tajništvu občine v zaprti kuverti, najkasneje do 9.5.2019 do 12. ure.

Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Na ovojnici mora biti napisan naslov izvajalca projekta na področju turizma (polni naslov pošiljatelja) ter naslov prejemnika (Občina Miren-Kostanjevica) ter pripis »JAVNI RAZPIS TURIZEM 2019 – NE ODPIRAJ« Priloga temu razpisu je izdelana ovojnica, ki jo lahko prilepite na kuverto !

Všečkaj objavo