Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
33°C
16°C
JUTRI
28°C
14°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2020

Datum objave: 08. 06. 2020
Številka razpisa: 3301-1/2020
Sredstva: 22000€

OBVEŠČAMO VAS, DA JE ODPRT JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA ZA LETO 2020

 

 

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja bo Občina Miren-Kostanjevica v letu 2020 dodeljevala pomoči v skupni višini 22.000 EUR za naslednje ukrepe:

 

A. SKUPINSKE IZJEME

  • UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (gradnja in rekonstrukcija hlevov in gospodarskih poslopij, nakup nove kmetijske mehanizacije, stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij, postavitev rastlinjakov in zaščit pred neugodnimi vremenskimi razmerami, ureditev kmetijskega zemljišča, pašnika, trajnega nasada, nakup nove opreme za ureditev pašnika in napajališč, nakup večletnega sadilnega materiala);
  • UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

 

B. DE MINIMIS

  • UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (dopolnilne dejavnosti na kmetiji); 
  • UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (dopolnilne dejavnosti na kmetiji);

 

C. OSTALI UKREPI

  • UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju;

 

Sredstva iz naslova skupinskih izjem se bodo dodeljevala samo za še ne začete investicije.

 

Podrobnejši pogoji za prijavo so navedeni v javnem razpisu objavljenem na oglasni deski občine in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si. Vloge so na voljo na spletni strani občine, na sedežu občine, v pritličju v Glavni pisarni ali na sedežu KSS v Biljah. Za dodatne informacije pokličite 05 330 46 70.

 

Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti izključno priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN,  NAJKASNEJE do 30. junija 2020 (velja poštni žig). Na ovojnici mora biti naveden pripis: NE ODPIRAJ – JR KMETIJSTVO. 

Všečkaj objavo