Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
32°C
18°C
JUTRI
32°C
18°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica za leto 2021

Datum objave: 25. 05. 2021
Številka razpisa: 3301-0001/2021-4
Sredstva: 22 000,00 EUR

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), bo občina v letu 2021 dodeljevala pomoči za naslednje ukrepe:

 

Vrste pomoči

Ukrepi:

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;

 

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij;

B. De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;

 

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;

C. Ostali ukrepi

UKREP 8: Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju

 

 

Sredstva v višini 22.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Miren-Kostanjevica za leto 2021 na proračunski postavki 11001010 Strukturni ukrepi v kmetijstvu, konto 410217.


Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine Miren-Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko: Razpisi in v pritličju v Glavni pisarni na sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren 137.

 

Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA, MIREN 137, 5291 MIREN, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni žig), NAJKASNEJE do vključno 18. 6. 2021. Na ovojnici mora biti naveden pripis: »NE ODPIRAJ – JR KMETIJSTVO«. Za opremo kuverte lahko uporabite priložen obrazec, ki ga izpolnite, odrežete in nalepite na kuverto.


Všečkaj objavo