Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
17°C
-1°C
JUTRI
19°C
4°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI RAZPIS Izbira ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi »1. maj Opatje selo 2020«

Datum objave: 06. 03. 2020
Številka razpisa: 00

Javni zavod za turizem občine Miren-Kostanjevica objavlja JAVNI RAZPIS  Izbira ponudnikov za izvajanje gostinske dejavnosti na prireditvi »1. maj Opatje selo 2020« 

 

 

NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA:

Turizem Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren

 

KRAJ IZVEDBE

Prireditveni prostor v Opatjem selu, pokriti del stranskega prizorišča, namenjen gostinski ponudbi 

 

VELIKOST IN OPREMLJENOST PROSTORA: 5 x pokriti prostori velikosti 4x6 m, dostop do elektrike in pitne vode.

 

POGOJI:

Na razpis se lahko prijavijo društva, neprofitne in profitne organizacije ter poslovni subjekti (v nadaljevanju organizacije), ki:

-           so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti;

-          lahko zagotovijo ponudbo hrane in pijače na prireditvi;

-          imajo izkušnje z organizacijo dogodkov;

-          imajo urejeno dokumentacijo o registraciji, evidenco o članstvu in            plačani članarini, kot to ureja ustrezna zakonodaja.

           

Prijavni obrazec je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na spletni strani Miren Kras https://www.mirenkras.si/poslovne-strani/informacije-javnega-znacaja/javne-objave-in-razpisi ter na spletni strani Občine Miren-Kostanjevica: http://www.miren-kostanjevica.si/razpisi.php, lahko pa se ga prevzame tudi v Pomniku miru na Cerju od srede do petka med 10.00 in 16.00 ure ali v tajništvu občine v času uradnih ur.

 

K prijavnemu obrazcu, ki vključuje

 • Izjave, da sprejemate vse obveznosti do organizatorja, vključno s plačilom cene najema prodajnega prostora v velikosti 4x6 m, ki znaša 500 Eur,
 • Opis iz katerega bodo razvidni podatki o številu članov organizacije ( velja za društva in neprofitne organizacije), o času aktivnega delovanja organizacije, o prireditvah, ki ste jih organizirali v preteklih petih letih ter o vsebini ponudbe na prireditvi, priložite kopijo registracije ali določbe statuta, iz katere je razvidno, da lahko opravljate gostinsko dejavnost v okviru javnih prireditev.

 

Ponudbo je potrebno poslati po pošti ali dostaviti osebno v zaprti kuverti na naslov: Turizem Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren do vključno 31.3.2020.

 

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – GOSTINSKA DEJAVNOST – 1. MAJ 2020«. 

 

Izbor ponudnika bo izvedla komisija, ki jo imenuje direktorica Turizma Miren-Kostanjevica. 

Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. 

 

Popolne vloge bodo ocenjene v skladu z naslednjimi KRITERIJI:

- število primerljivih prireditev, ki jih je prijavitelj organiziral ali na njih sodeloval s ponudbo v zadnjih petih letih: 0-15 točk

- vsebina ponudbe hrane in pijače ( prilagojenost vsebini dogodka) : 0-15 točk

- vključenost lokalnih kulinaričnih specialitet ali eno gastronomskih posebnosti: 0-10 točk

- prispevek k trajnostnemu poslovanju in ohranjanju okolja ( morebitne dodatne aktivnosti ponudnika, ki pomenijo prispevek k trajnostnemu razvoju) : 0-10 točk

 

Izbrani bodo ponudniki, ki bodo prejeli največje število točk v seštevku, ob izpolnjenem dodatnem pogoju, da izpolnjujejo vse kriterije. 

 

Posamezni ponudnik lahko najame dva prodajna prostora, ob pogoju, da zagotovi dovolj pestro in kakovostno ponudbo ter odličen servis postrežbe, kar dokazuje z referencami in zavezujočim številom izvajalcev na dan dogodka.

 

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 delovnih dni od izbire, predvidoma do 10.4. 2020. 

 

Prijavitelj ( v nadaljevanju izvajalec) z oddajo vloge na razpis sprejema naslednje obveznosti do organizatorja:

 • izvajalec gostinske dejavnosti poskrbi za opremo prostora, ki jo potrebuje za izvajanje svoje dejavnosti – pri tem upošteva navodila organizatorja;
 • izvajalec je odgovoren za nemoten potek priprave in prodaje hrane in/ali pijače v skladu s ponudbo, ki je predmet dogovora o sodelovanju;
 • izvajalec je odgovoren za kakovost ponudbe in storitev;
 • izvajalec streže/ponuja gostom hrano in pijačo v/na izključno bio razgradljivem in okolju prijaznem priboru ( krožniki,vilice, žlice,noži, kozarci,..)
 • izvajalec poskrbi za čiščenje dela prireditvenega prostora, ter okolice, ki jo uporablja po koncu prireditve;
 • izvajalec zagotovi ločevanje odpadkov;
 • izvajalec zagotovi ponudbo hrane in pijače po sprejemljivih cenah, ki jih predhodno potrdi organizator prireditve;
 • izvajalec zagotovi hrano za vse glasbene in druge izvajalce, ki se predstavijo z BONI organizatorja po predhodno usklajeni ceni 3,5 EUR/ obrok.
 • Izvajalec po prireditvi organizatorju izstavi račun za prejete BONE organizatorja, ki jih priloži kot dokazilo:
 • Izvajalec plača najemnino prodajnega prostora pred prevzemom, na podlagi prejetega računa organizatorja. 

 

Organizator zagotovi sanitarije, nastop glasbenih skupin, tehnično opremo (z izjemo gostinske opreme), varovanje in promocijo prireditve.

 

Z izbranim izvajalcem bo sklenjen ustrezen dogovor o sodelovanju.

 

Ostale informacije o razpisu dobite na naslovu naročnika ali na tel. 031 310 800, kontaktna oseba: Kaja Božič.

 

 

Datum: 6.3.2020mag. Ariana B. Suhadolnik
 v.d.direktorice TMK, l.r.

Všečkaj objavo