Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
31°C
14°C
JUTRI
30°C
16°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica ter njihovih namestnikov

Datum objave: 05. 03. 2019
Številka razpisa: 041-2/2019-1
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV za posredovanje predlogov kandidatov za imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica ter njihovih namestnikov

Zaradi poteka mandata dosedanjim članom Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica (v nadaljevanju: OVK) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom imenovanja Občinske volilne komisije za obdobje štirih let.

V skladu s 35. čl. Zakona o lokalnih volitvah (ZLV; Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Načelo je, da so člani občinskih organov, torej tudi volilnih komisij, imenovani izmed občanov, vendar pa je od tega načela mogoče odstopiti, kadar gre za imenovanje predsednika občinske volilne komisije ter njegovega namestnika, ki morata biti imenovana izmed sodnikov oziroma diplomiranih pravnikov, kadar le teh v občini ni oziroma niso kandidirali za nastop funkcije. Na podlagi smiselne uporabe iz 4. člena ZLV in v skladu s 24. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) so člani volilnih organov lahko le osebe, ki imajo volilno pravico in hkrati ne smejo biti člani več kot enega volilnega organa. V skladu s 25. členom navedenega zakona člani Občinske volilne komisije ne smejo hkrati kandidirati na volitvah in ne morejo biti določeni za predstavnike oz. zaupnike list kandidatov. Na podlagi 38. člena ZLV člane OVK imenuje občinski svet.

Zaželeno je, da ima kandidat za člana OVK izkušnje z volitvami oz. pozna volilno zakonodajo.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Miren-Kostanjevica zato vabi politične stranke, druge interesne organizacije in občane, da posredujejo predloge kandidatov za člana/-ico Občinske volilne komisije Občine Miren-Kostanjevica.

Predloge lahko oddate, na izpolnjenem priloženem obrazcu (za predsednika ali za člana), do vključno srede, 20. 3. 2019 do 12h, osebno na naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, s pripisom »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja«, oziroma po e-pošti na: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.

Predsednik KMVVI
Aleš Batistič l.r.

Všečkaj objavo