Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
14°C
10°C
JUTRI
20°C
7°C
Avtor: Občina Miren-Kostanjevica,

JAVNI POZIV k oddaji pobud za spremembe in dopolnitve št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica

Datum objave: 15. 06. 2020
Številka razpisa:

JAVNI POZIV K ODDAJI POBUD ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE št. 5 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA (Uradni list RS, št. 85/13, 10/14, 50/14, 87/15, 21/16, 14/20) – v nadaljevanju OPN

 

 

Občina Miren-Kostanjevica je s Sklepom o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 8/2018) pričela z novim postopkom priprave sprememb in dopolnitev k veljavnemu OPN.

Občina vso zainteresirano javnost poziva, da do vključno 30. septembra 2020 poda pobude za spremembo namenske rabe zemljišč, za spremembo prostorskih izvedbenih pogojev ali druge spremembe OPN.

Občina bo osnutek sprememb in dopolnitev OPN št. 5 pripravila na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnega programa, če je bil izdelan za območje, ki ga obravnava prostorski akt, lastnih razvojnih potreb in izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Te potrebe morajo biti obrazložene in dokumentirane.

 

Za posredovanje pobud je občina pripravila dva obrazca (obrazec za enostavnejše pobude in obrazec za kompleksnejše pobude), ki sta dostopna na spletni strani občine www.miren-kostanjevica.si, pod zavihkom: Za občane -> Postopki, vloge in obrazci -> okolje in prostor, na voljo pa sta tudi na sedežu občine.

 

Pobude lahko vsi zainteresirani  občini pošljejo po pošti (na naslov Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren), jih osebno oddajo na sedežu občine ali jih posredujejo preko spleta na elektronski naslov občine: tajnistvo@miren-kostanjevica.si.

 

Opozorilo:

V primeru, da se pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta nanaša tudi na spremembo namenske rabe prostora, se v skladu z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št.14/2019) zaračunava poleg upravne takse po tarifni številki 1 (Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) še taksa za obravnavo posamezne pobude za spremembo namenske rabe. Plačilo takse je pogoj za obravnavanje pobude. Odmera takse se bo izvedla po poteku roka za zbiranje pobud. Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu.

 

Pobude, ki so bile občini posredovane v času od sprememb in dopolnitev št. 4 do tega javnega poziva, bodo v napovedanem postopku obravnavane, zato teh pobud ni potrebno ponovno pošiljati. 

 

Pobude, prispele po 30. septembru 2020 oziroma v času, ko bo dokument v fazi izdelave osnutka, v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN ne bodo obravnavane.

 

 

 

 

    ŽUPAN

 Mauricij Humar 

Všečkaj objavo