Logo MojaObčina.si

Miren-Kostanjevica

DANES
30°C
14°C
JUTRI
30°C
17°C

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 4 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN–KOSTANJEVICA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 31. člena Statuta Občine Miren – Kostanjevica (Ur. l. RS, št. 112/07) župan Občine Miren–Kostanjevica objavlja

 

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI dopolnjenega osnutka SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 4 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MIREN–KOSTANJEVICA

 

1.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolnitev št. 4 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren – Kostanjevica (v nadaljevanju SD OPN 4), ki ga je izdelalo podjetje Locus d.o.o., PE Nova Gorica, Solkan.

2.

Območje SD OPN 4 zajema celo območje občine. Seznam parcel, katerih namenska raba se spreminja, je v prilogi 1 tega sklepa.

3.

Javna razgrnitev bo potekala od 24. 4. 2019 do vključno 24. 5. 2019 v prostorih Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, Miren v času uradnih ur:

-        ponedeljek in torek od 08:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00 ure,

-        sreda od 08:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:30 ure ter

-        petek od 08:00 do 12:00 ure.

Gradivo SD OPN 4 bo v času javne razgrnitve javno dostopno tudi na spletni strani občine na naslovu www.miren-kostanjevica.si/razpisi.

4.

V času javne razgrnitve bo 16. 5. 2019 ob 17. uri organizirana javna obravnava v večnamenski dvorani Občine Miren – Kostanjevica, Miren 137, Miren.

5.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu na naslov Občina Miren – Kostanjevica, Miren 137, Miren, po elektronski pošti na naslov urbanist@miren-kostanjevica.si (v rubriki »zadeva« se navede: »sdOPN4 – pripombe«), jih na mestu javne razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.

6.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 350-0038/2014-138                                                                                       Mauricij Humar

Datum: 15.4.2019                                                                                          Župan občine Miren-Kostanjevica

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi