Lokalne volitve 2018

Pravila pri spremljanju volilne kampanje ob lokalnih volitvah 2018 - MojaObčina

 

Uredništvo MojaObčina.si Mengeš bo spremljalo volilno kampanjo pred lokalnimi volitvami v skladu s profesionalnimi novinarskimi standardi in novinarsko etiko v okviru objavljenih vsebin. Uredništvo bo o vsebini objavljenih novic, povezanih z volitvami, in o soočenjih kandidatov presojalo v skladu s svojo uredniško presojo in interesi bralcev. Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo skladno z določili zakona o medijih. 

Pritožbe na izvajanje teh pravil lahko posamezniki ali stranke v pisni obliki naslovijo na urednistvo@mojaobcina.si. Urednik mora na pritožbe pisno odgovoriti najkasneje v osmih dneh po prejemu pritožbe.