Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
4°C
JUTRI
16°C
5°C
Oceni objavo

Vračilo NUSZ za prizadete v poplavah

Občinski svet Občine Medvode je na svoji 7. redni seji sprejel sklep o upravičencih do celotnega ali delnega vračila plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023.

Občino Medvode so v začetku avgusta prizadele najhujše poplave doslej. Vodotoki ali podtalnica so poplavili skoraj 300 objektov. Posamezni stanovanjski objekti so bili popolnoma uničeni, v večini primerov so se pogoji za bivanje v stanovanjskih objektih zaradi posledic poplav bistveno poslabšali. Odpravljanje posledic poplav bo dolgotrajno in zahtevno delo s ponujeno možnostjo vračila NUSZ pa želimo lastnike stanovanjskih objektov delno razbremeniti davčne obveznosti.

Vračilo nadomestila NUSZ je občinam omogočil Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 pri čemer je odločitev o tej možnosti prepuščena posameznim občinskim svetom.

Sklep o upravičencih do celotnega ali delnega vračila plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 zaradi posledic poplav v avgustu 2023 bo imel finančne posledice za proračun Občine Medvode, ki so ocenjene na do 50.000 evrov.

Kdo lahko zaprosi za vračilo plačanega nadomestila?

Davčni zavezanec, ki mu je na stanovanjskem objektu, v katerem stalno prebiva, zaradi poplav v avgustu 2023 nastala hujša škoda, ki mu onemogoča bivanje ali povzroča bistveno poslabšanje pogojev za bivanje, je upravičen do vračila plačanega NUSZ za leto 2023.

Osnova za ugotavljanje upravičenosti in deleža vračila NUSZ so podatki vpisani v spletno aplikacijo za ocenjevanje škode na stvareh po naravnih nesrečah AJDA.

Kolikšna bo višina vrnjenega NUSZ?

Davčni zavezanec, ki v stanovanjskem objektu ne more prebivati oziroma so se mu pogoji za bivanje zaradi posledic poplav bistveno poslabšali, je upravičen do 100 % vračila plačanega NUSZ za ta stanovanjski objekt za leto 2023.

Davčni zavezanec, ki v stanovanjskem objektu zaradi posledic poplav ne more uporabljati kletnih prostorov, je upravičen do 50 % vračila plačanega NUSZ za ta stanovanjski objekt za leto 2023.

Za vračilo NUSZ morate do 31. 1. 2024 vložiti vlogo

Davčni zavezanec upravičenost do vračila uveljavlja s pisno vlogo, ki sta ji priložena kopija odločbe o odmeri NUSZ za leto 2023 in potrdilo o plačilu odmerjenega NUSZ za leto 2023 najkasneje do 31. 1. 2024.

O upravičenosti davčnega zavezanca do celotnega ali delnega vračila plačanega NUSZ občinska uprava odloči z odločbo v 30 dneh od prejema popolne vloge.

Oglejte si tudi