Logo MojaObčina.si

Lukovica

DANES
5°C
-4°C
JUTRI
3°C
1°C

JAVNI NATEČAJ ZA NAJ PROSTOVOLJKO / NAJ PROSTOVOLJCA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2019/20

Občina Lukovica v sodelovanju s Stičiščem Središče, ki združuje društva, zasebne zavode in druge nevladne organizacije iz različnih vsebinskih področji delovanja, objavlja javni natečaj za izbor Naj prostovoljke in Naj prostovoljca za leto 2019/20.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv Naj prostovoljke in Naj prostovoljca v dveh starostnih skupinah, in sicer:

  • mladi od 15 do 29 let,
  • odrasli od 30 let dalje.

Kot starostna meja bo upoštevana starost dopolnjena v letu 2019.

 

Zavedamo se, da so prostovoljci pomemben člen naše skupnosti, saj z osebnim prizadevanjem nesebično prispevajo h kvalitetnejšemu življenju občank in občanov Občine Lukovica. Zato njihov doprinos ne sme biti spregledan. Verjamemo, da takih prostovoljk in prostovoljcev ni malo, zato predlagatelje vabimo, da se s prijavo na javni natečaj zahvalite za njihovo požrtvovalno delo.

Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo.

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.

 

Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist.

Pogoji za sodelovanje:

  • Prijavljena oseba za svoje delo ne sme biti plačana oz. ne sme biti zaposlena za izvajanje dejavnosti, za katere se jo prijavlja na javni natečaj.
  • Delo, ki ga je oseba opravljala, ni bilo namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji, temveč je bilo namenjeno v splošno družbeno korist.
  • Prijavljena oseba mora biti v letu 2020 stara več kot 15 let.
  • Prijavljena oseba mora biti seznanjena s prijavo in se mora z njo strinjati.
  • Prijavljena oseba je morala prostovoljsko delo opravljati v letu 2019/20 (od 1.1.2019 dalje).
  • Prijavljena oseba mora imeti stalno prebivališče v občini Lukovica. Izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljsko delo opravljal/-a na območju občine Lukovica.
  • Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki je dosegljiva na spletni strani Občine Lukovica, ali zanjo zaprositi na elektronski naslov: katka.bohinc@lukovica.si.
  • Prijavnici je treba priložiti kratek življenjepis prostovoljca/ke, iz katerega je razvidno življenje in delo prostovoljca/ke, lahko pa tudi dokazila o opravljanju prostovoljskega dela (fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih in druga dokazila o prostovoljskem delu prijavljenega).

Ocenjevanje prijav

O izbiri in podelitvi priznanj za naslov »Naj prostovoljka / naj prostovoljec Občine Lukovica 2019/20«, bo odločala strokovna komisija. Komisijo imenuje županja Občine Lukovica.

Strokovna komisija bo o vsaki prijavi odločala posebej. Odločitev komisije je dokončna.

Način oddaje in rok

Prijava na razpis mora biti oddana osebno ali poslana s priporočeno pošto na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica ali v skenirani obliki poslana na elektronski naslov: katka.bohinc@lukovica.si.

Rok za oddajo prijav je 30. september 2020.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je najkasneje na ta dan oddana osebno, s priporočeno ali z elektronsko pošto. Na ovojnici mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS ZA NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC OBČINE LUKOVICA 2019/20. V primeru pošiljanja z elektronsko pošto pa pripis: JAVNI RAZPIS ZA NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC OBČINE LUKOVICA 2019/20.

 

Podelitev priznanja

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj bo na eni izmed občinskih prireditev do konca leta 2020.


Datum: 27.8.2020                                                                                                                          mag. Olga Vrankar

Številka: 009/0001-2020-1                                                                                                               županja

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi