Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
0°C
JUTRI
2°C
-3°C
3808

Ažuriranje podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/18, v nadaljevanju: Odlok) v 12. členu določa, da je zavezanec za plačilo nadomestila neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora).

Občinska uprava za redno ažuriranje baze podatkov, ki jo vsakoletno posreduje Finančni upravi Republike Slovenije, skladno s 4. in 5. členom Odloka uporablja podatke javnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.

Ker iz naslova podanih pritožb občanov ugotavljamo, da je vzrok pritožbe največkrat sprememba zavezanca zaradi dedovanja ali darilnih pogodb, pozivamo zavezance, da v primeru spremembe zavezanca posredujejo podatke o nastalih spremembah po urejeni dokumentaciji tako na GURS (Geodetsko upravo Republike Slovenije) kot tudi na Občino Lukovica, najkasneje do 31. 12. 2022, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, ali na elektronski naslov: info@lukovica.si. Pri posredovanju podatkov je treba navesti ime in priimek obstoječega zavezanca, vrsto odmere (npr. naslov stavbe ali parc. št. ter katastrsko občino pri nezazidanih stavbnih zemljiščih) ter podatke o novem zavezancu (ime in priimek, naslov, davčna številka). Vloga za spremembo podatkov je dostopna tukaj.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena Odloka lahko zavezanci pri občinski upravi Občine Lukovica podajo tudi zahtevek za oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče. Ta oprostitev velja za:

  • zavezance z nižjimi dohodki (prejemniki socialne pomoči), za obdobje prejemanja pomoči - vloga je dostopna tukaj;
  • občana na lastno zahtevo za dobo pet let, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal komunalni prispevek. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo. Kot datum vselitve se šteje datum prijave stalnega prebivališča pri pristojni upravni enoti - vloga je dostopna tukaj.

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi