Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
0°C
JUTRI
2°C
-3°C
6228

Potek gradnje infrastrukture za zdravo okolje

Zaščita naravnega okolja je ena ključnih prioritet Občine Logatec. Z izgradnjo manjkajoče infrastrukture na področju kanalizacije in meteorne vode bomo naredili pomemben korak v smeri zaščite naših vodnih virov in zdravega okolja, saj bo priključenost na javni kanalizacijski sistem s tem dosegla skoraj 99 odstotno pokritost. Dela na projektu, za katerega je Občina pridobila nepovratna evropska in državna sredstva, pospešeno potekajo.

Izjemno zahteven in kompleksen projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice na območju občine Logatec se odvija v stalni komunikaciji s prebivalci na odsekih, kjer se izvajajo gradbena dela. Poleg izgradnje infrastrukture in urejanja okolice v sklopu projekta je Občina tako v dialogu s krajani izvajala dodatna dela in s tem na gospodaren način dvignila kakovost bivanja na teh območjih.

Na območju Režiš se je tako poleg načrtovane infrastrukture dodatno uredilo tudi javno razsvetljavo, delno pa se je uredilo tudi meteorno kanalizacijo v smeri Kalc. Tudi na območju Tičnice se bo poleg načrtovanih del na kanalizacijskem omrežju dodatno uredilo meteorno kanalizacijo. Na območju Jamnice pa potekajo pogovori, da se poleg načrtovanih del na kanalizacijskem omrežju, meteorni kanalizaciji ter poleg prenove vodovoda dodatno uredi tudi javna razsvetljava ter izgradi vkopano elektro infrastrukturo. Zaradi zapletenih postopkov je usklajevanje različnih investicij sicer zelo zahtevno, a je hkrati pomembno, da se istočasno izvaja čim več projektov. To je seveda v prvi vrsti najbolj gospodarno, obenem pa tudi najmanj moteče za prebivalce, saj se dela na njihovi ulici izvajajo hkrati. Tako so pri koncu že dela na območju Planjav in Režiš, gradnja poteka na območju Jamnice,  začenjajo pa se tudi dela pri Tičnici, ob Grajski poti, na območju Potoka in pri Tržaški cesti.

Urejanje temeljne infrastrukture za zaščito naravnega okolja je pomembna tako za zagotavljanje zdravega okolja za naše prebivalke in prebivalce kot tudi za kakovost bivanja v moderni občini. Zelo pomembno pri izvajanju tovrstnih projektov je pridobivanje sredstev za samo izvedbo. Na Občini Logatec se lahko pohvalimo, da smo bili zelo uspešni pri  pridobivanju nepovratnih sredstev iz evropskih in nacionalnih virov, saj bi sicer modernizacija našega okolja potekala precej počasneje.

Projekt Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice na območju Občine Logatec je bil uspešno uvrščen v okvir Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. V ta okvir je bil projekt postavljen na prednostni osi “Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti” med prednostnimi naložbami “Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve”. Poseben cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.


Zapisal: Sebastjan Jeretič za projekt Občine Logatec

Fotografije: arhiv Občine Logatec

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi