Logo MojaObčina.si
JUTRI
9°C
5°C
SOB.
4°C
4°C
Oceni objavo

Podeljena občinska priznanja v občini Logatec za leto 2018

"Zbrani smo na 20. september, tj. na dan, ko je bilo leta 1875 iz Planine v Logatec preseljeno okrajno glavarstvo. Zgodovinski spomin na takratne dogodke je dal Logatčanom in okoličanom vsakoletno praznovanje.", takole je letošnjo slavnostno sejo Občinskega sveta Občine Logatec začel povezovalec Ambrož Kvartič.

 

Zbrane je v nadaljevanju spomnil, da ne smemo pozabiti, da je praznik občine predvsem praznik njenih ljudi. Logatec pa so ljudje. Ti so tukaj od vekomaj spletali zgodbe, kakršnih ni nikjer drugje na svetu. Furmani, ki so tukaj menjali svoje utrujene konje. Trgovci z lesom in žagarji, ki se nikoli niso mogli pogoditi za res 'tapravo' ceno. Kmetje in kmetice, ki so najprej tržane in nato meščane pojili z medom in mlekom, ki so ju dali okoliški gozdovi in bregovi. Otroci, ki so se podili za vozovi in se skrivali po skednjih. Borci prijateljskih in sovražnih vojska, ki jih danes sodi zgodovina. Tukajšnji sinovi in hčere, ki so odhajali in se vračali in prinašali nove in nove pripovedi. Obrtniki in sezonski delavci, razumniki in umetniki, tovornjakarji in turisti. 

Zaradi ljudi Logatec vrvi, buči, diši in – živi. Še posebej zaradi letošnjih prejemnikov občinskih priznanj pa Logatec tudi brenči in medi – si v stiski nesebično pomaga – in išče presežno.

Ob slovenosti, ki je Narodni dom napolnila do zadnjega kotička, je župan Občine Logatec Berto Menard, podelil občinska priznanja zaslužnim občanom. 

Letošnja priznanja so prejeli:

  • Anton Žakelj - Občinsko priznanje Listina Občine Logatec

 

Anton Žakelj se je rodil leta 1951. Že kot mlad deček je bil zelo rad v naravi, jo raziskoval in tudi zelo vzljubil. Leta 1975 je izvedel, da je oče njegove izvoljenke logaški čebelar. Bil mu je prvi mentor in po njegovi smrti je prevzel skrb za njegove čebele. Vse do danes so mu čebele velike prijateljic . Ob njih in delu z njimi je spoznal, kako pomembna je za čebele, človeka in tudi vsa živa bitja čista in neokrnjena narava. Po končanem izobraževanju se je zaposlil na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo v Ljubljani, kjer je svoje znanje in poznavanje življenja čebel vključeval tudi v svoje poklicno delo. Danes se uresničuje prav njegova ideja o raziskavi vpliva čebeljega strupa na živčni sistem človeka in preko tega tudi na razvoj določenih živčnih bolezni človeka npr. Parkinsonova bolezen. Leta 1999 je postal predsednik Čebelarskega društva Logatec, ki ga je uspešno in prizadevno vodil vse do letošnjega leta. V tem obdobju je izpeljal odmevno praznovanje 100-  obletnice društva leta 2008, v svoje vrste privabljal mlade in ohranjal zainteresiranost obstoječih članov društva, skrbel za nenehno izobraževanje članov na področju novitet, novih tehnoloških postopkov na področju sodobnega čebelarstva ter si vseskozi prizadeval, da bi čebelarji pri zatiranju bolezni uporabljali naravna sredstva. Zelo ga je prizadel žled, ki je pred nekaj leti iz naše okolice praktično iztrebil smreko, ki jo čebelarji, predvsem pa čebele zelo pogrešajo za svojo pašo. Da bi pridobili nova in dodatna medovita drevesa je kolegom čebelarjem predlagal, da bi s pomočjo sredstev društva v sodelovanju z Gozdarskim zavodom v prihodnje posadili več sto medovitih dreves, predvsem lipe, divje češnje in javorjev, ki bi prihodnjim rodovom čebelarjev v Logatcu nudila dodatno pašo za čebele.

Zato gre Antonu Žaklju na predlog Čebelarskega društva Logatec Občinsko priznanje Listina Občine Logatec za njegovo dolgotrajno vodenje Čebelarskega društva Logatec ter prizadevanja, da se logaške gozdove, po žledu leta 2014, pogozduje z medovitimi drevesi.

  • Anton Artač - Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom

 

Anton Artač je član gasilske organizacije od leta 1985. Leta 1989, ko je uspešno opravil nadaljevalni tečaj za gasilca, je postal zelo aktiven v Prostovoljnem gasilskem društvu Rovte. V njem je bil 16 let član upravnega odbora. V tem času je 5 let opravljal tudi funkcijo podpoveljnika, kasneje pa še 11 let poveljnika društva. Njegova nesebična predanost gasilskemu delu se je pokazala tako na kraju intervencije kot pri organizaciji gasilskih vaj, vzdrževanju gasilskih vozil in opreme ter vseh drugih aktivnostih, ki se jih je izvajalo v društvu.  Veliko svojega prostega časa je namenil izobraževanju članov v obliki obnovitvenih seminarjev in tečajev. Dobro prakso izobraževanj v društvu je nato kasneje prenesel tudi na nivo Gasilske zveze, kateri je tudi poveljeval med leti 2008 in 2018. Kot poveljnik Gasilske zveze je bil postavljen pred nekaj večjih preizkušenj: večkratne poplave v občini Logatec, žled leta 2014 in več drugih večjih intervencij, ki jih je z odliko zaključil s svojim mirnim in strokovnim pristopom. Njegova vizija sledi napredku v gasilstvu in se odraža in se odraža v posodobitvah tako na tehničnem kot organizacijskem področju na nivoju društva in Gasilske zveze.

 

Zato gre Antonu Artaču na predlog Gasilske zveze Logatec Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo nesebično predanost gasilskemu delu.

 

  • Anton Čuk - Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom

 

Anton Čuk oz. Zvone, kakor ga največkrat kličejo, se je rodil leta 1950 in izhaja iz gasilske družine. V gasilske vrste je vstopil leta 1969. Z zavzetim izobraževanjem na gasilskem področju je dosegel čin višjega gasilskega častnika II. stopnje. Bil je predavatelj, gasilski sodnik, mentor. Njegovo delo v gasilstvu je bogato na vseh področjih, predvsem na operativno vodstvenih funkcijah. Kar 21 let je bil poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Gorenji Logatec. 5 let je bil podpoveljnik Gasilske zveze Logatec ter med leti 1999 - 2008 njen poveljnik. Od leta 2013-2018 pa je bil tudi predsednik Gasilske zveze Logatec. Bil je glavni pobudnik za pripravo in izdajo Zbornika ob 60-letnici Gasilske zveze Logatec.

S svojim nesebičnim in požrtvovalnim delom si je vseskozi prizadeval za napredek gasilstva in za izboljšanje požarnega varstva tako v domačem kraju, v bivšem podjetju KLI, kjer je bil zaposlen, kot na območju celotne občine Logatec. Za svoje prizadevno in humano delo je prejel številna priznanja in odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, bronasti znak Civilne zaščite, priznanje za 40 letno aktivno in operativno delo na področju gasilstva ter plaketo veterana. Od 2012 je častni poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Gorenji Logatec.

 

Zato gre Antonu Čuku na predlog na predlog Gasilske zveze Logatec Občinsko priznanje Spominka plaketa z znakom Občine Logatec za 40-letno aktivno in operativno delov gasilstvu.

  • Anton Kokelj - Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom

Anton Kokelj je že vrsto let dejaven tako v gasilstvu kot tudi na mnogih drugih področjih, ki se tičejo delovanja občine Logatec.  Kar 30 let je bil predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev in 20 let poverjenik Civilne zaščite Logatec. Je mentor vetranov, bil pa je mentor mladine, podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva, šofer, strojnik, je stalni član moške tekmovalne ekipe in še bi lahko naštevali. Pomagal je pri razširitvi sodelovanja prostovoljnega gasilskega društva s podobnimi organizacijami izven naše občine, je pobudnik pobratenja s Prostovoljnim gasilskim društvom  Log ter pobudnik in nosilec številnih akcij povezanih z nakupom gasilske opreme ter izgradnje  prizidka gasilskega doma na Vrhu in večnamenske dvorane s kuhinjo. Njegova pripadnost gasilstvu se kaže tudi v 30 letnemu delovanju v Gasilski zvezi Logatec, kjer je bil član upravnega odbora, podpredsednik ter član komisije za priznanja in odlikovanja Zveze.

S svojim delom je odločilno prispeval k zelo hitremu in uspešnemu razvoju Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev, veliko prispeval k razvoju gasilstva v logaški občini ter hkrati prispeval pomemben delež pri razvoju organiziranja zadružništva in kmetijstva v občini.

Zato gre Antonu Kokelju na predlog Gasilske zveze Logatec in Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo prizadevno delo v gasilstvu in vsestransko prizadevnost pri delovanju in vodenju Prostovoljnega gasilskega društva Vrh Svetih Treh Kraljev.

  • Bernard Jereb - Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom

Bernard Jereb je več kot 50 let član gasilske organizacije. V tem času je z izobraževanjem dosegel čin višjega gasilskega častnika II. stopnje. Organizaciji se je priključil v KLI-ju Logatec, kjer je bil zaposlen. V tej enoti je opravil osnovno gasilsko izobraževanje in pridobil čin gasilca. V Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec se je včlanil leta 1974 in mu ostal zvest do danes. Kar 25 let, do zadnjega občnega zbora leta 2018, je predano, odgovorno in zavzeto opravljal nalogo predsednika tega društva. V času njegovega predsednikovanja je prostovoljno gasilsko društvo  Dolnji Logatec doživelo pravi razcvet: tehnično je sodobno opremljeno, vozni park je v celoti zamenjan, gasilski dom se je dogradil in prenovil, društvo se je odprlo navzven.

Bernarda Jereba odlikuje poštenost, marljivost, zanesljivost in preprostost. Zato je med tovariši gasilci spoštovan in zaupanja vreden član, med krajani pa ima prepoznaven in ugleden status. Njegovo neizmerno predanost gasilstvu potrjujejo številna priznanja in odlikovanja: Gasilska plamenica in odlikovanje I. stopnje, Srebrni znak Civilne zaščite, Odlikovanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge. Je tudi nosilec značke za 40-letno delo v operativi in 50-letno delo v gasilski organizaciji.

Zato gre Bernardu Jerebu na predlog Gasilske zveze Logatec Občinsko priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za 50-letno požrtvovalno in predano delo na področju gasilstva.

  • Janez Kompare - Občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec

 

Janez Kompare živi in dela na Logaškem že blizu 30  let. S svojim ustvarjalnim delom je odtisnil pomemben pečat v razvoju dveh logaških župnij, kjer je dodobra razgibal duhovno, gospodarsko, socialno in družabno življenje v okviru krajevne in širše skupnosti občine Logatec. Začetki njegovega dela na logaškem segajo v Gorenji Logatec, kjer je preuredil župnišče, prenovil farno cerkev in obnovil podružnični cerkvi.

Njegovi najpomembnejši naložbeni in vodstveni dosežki so vezani na delo v Dolnje logaški župniji, župniji Sv. Nikolaja. Tu je vzpostavil delovanje Medgeneracijskega centra - Dom Marije in Marte ter župnijskega Miklavževega vrtca. Ker sta obe dejavnosti, ki jih uspešno vodi, pod isto streho, prihaja do pomembnih medgeneracijskih interakcij med najmlajšo in najstarejšo generacijo. V Jožefovi dvorani, največji galeriji v občini,  ki je del Medgeneracijskega centra, pa se za vse občane vrstijo številni kulturni dogodki, srečanja, predavanja, revije in tribune. Kot velik ljubitelj umetnosti in dober gospodar pa zgledno skrbi tudi za vso premično in nepremično kulturno dediščino.

Janez Kompare z družbeno in družabno odprtostjo povezuje več kot 300 aktivnih občanov, ne glede na versko pripadnost in svetovno nazorsko prepričanje. Tako je na novo v svojem službovanju na Logaškem vzpostavil mladinsko petje, otroške in mladinske skupine ter poživil župnijski mešani pevski zbor. Župnik Janez Kompare je s svojim delom osmisli številna področja človekovega življenja od duhovnega, gospodarskega, družabnega in socialnega – vse v enem.

Zato gre Janezu Komparetu na predlog Župnijskega pastoralnega sveta Župnije Dolnji Logatec Občinsko priznanje Častni občan Občine Logatec za njegovo bogato družbeno in duhovno delo, za dragocen doprinos k razvoju župnije, krajevne in širše skupnosti občine Logatec.


Po zaključenem uradnem delu je sledil koncert slovenskega glasbenika in umetnika Rudija Bučarja s skupino Istrabend, ki je z istrskimi skladbami, nekatere so bile izvedene v narečju, navdušil zbrano publiko. 

Fotografija: Primož Godina

Oglejte si tudi