Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
25°C
18°C
JUTRI
28°C
16°C
3752

Priklop malih sončnih elektrarn na električno omrežje

Zaradi izjemne rasti cen električne energije in zakonskih sprememb pri obračunu električne energije, proizvedene v sončnih elektrarnah, se je zanimanje za vgradnjo lasnih sončnih elektrarn za pokrivanje lastnih potreb po elektriki v zadnjih mesecih izjemno povečalo. V prejšnji številki Našega časopisa smo podrobno opisali spremembe zakonodaje, ki stopi v veljavo s 01.01.2024. Spremembe bodo spremenile ekonomiko investicije in prinesle potrebo po vgradnji baterije za shranjevanje proizvodnih viškov vsaj na dnevni ravni. Eko sklad sledi tem spremembam in je zato v decembru 2021 objavil nov javni poziv za pridobitev nepovratnih spodbud za naložbe individualne in skupnostne samooskrbe z električno energijo 93SUB-SO21 (dostopno na spletni strani Eko sklada).

 

Novost je tudi pri pridobivanju soglasja za priključitev samooskrbne sončne elektrarne v distribucijsko omrežje. Takšno soglasje ni več potrebno za napravo za samooskrbo, katere priključna moč ne presega 50 kW. Končni odjemalec s samooskrbo bo moral v tem primeru pred priključitvijo o tem z vlogo obvestiti distribucijskega operaterja, ki lahko z odločbo tudi zavrne priključitev. Če take odločbe distribucijski operater ne izda in vroči stranki v enem mesecu od prejema popolnega obvestila, se šteje, da je končni odjemalec s samooskrbo pridobil pravico do priključitve na distribucijsko omrežje in lahko zahteva sklenitev pogodbe o priključitvi. Tako bodo tudi lastniki obstoječih samooskrbnih sončnih elektrarn in tisti, ki jih nameravajo postaviti do 31.12.2023, izenačeni z vsemi končnimi odjemalci. Izenačitev vseh končnih odjemalcev pa pomeni, da bodo prav vsi na trgu električne energije lahko nastopali kot aktivni odjemalci, z dobavitelji bodo lahko sklepali pogodbe o dinamičnih cenah energije in sklenili pogodbe z več dobavitelji hkrati.

 

01. 03. 2021 so v veljavo stopila v Uradnem listu RS št. 71/21 objavljena nova Sistemska obratovalna navodila distribucijskega sistema električne energije s prilogami (SONDSEE). Skladno s SONDSEE se za proizvodne naprave, za katere investitorji podajo vloge za priključitev od 01.03.2021 dalje, zahteva preverjanje zagotavljanja skladnosti proizvodnih naprav in je podrobneje opredeljeno v Prilogi 5 »Navodila za priključevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov priključenih v distribucijsko elektroenergetsko omrežje, poglavje XVII Zagotavljanje in spremljanje skladnosti proizvodnih naprav«.

 

Vsem bodočim investitorjem, v izogib morebitnim težavam in dolgim časovnim rokom za priključitev, svetujemo, da pred odločitvijo o nakupu proizvodne naprave od ponudnika pridobijo informacije in zagotovila, da njihova oprema v celoti izpolnjuje zahteve zagotavljanje skladnosti in za priključitev na distribucijski sistem. Vsi investitorji so s pogoji za priključitev njihove proizvodne naprave seznanjeni v soglasju za priključitev.

 

Navedene nove zahteve za priključitev proizvodnih naprav veljajo za tiste naprave, za katere so bile podane vloge in izdana soglasja za priključitev po 01.03.2021.

 

Zahteve za zagotavljanje skladnosti se delijo na 3 področja:

1.       Glede varnosti skladno s Pravilnikom o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je                        načrtovana znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS 39/16 – Pravilnik LVD),

2.       Glede elektromagnetne združljivosti skladno s Pravilnikom o elektromagnetni združljivosti  (Ur.l.RS                    39/16 – Pravilnik EMC) ter

         3. Zahteve po RfG in SONDSEE.

 

Dokazilo za prvo in drugo področje sta lahko izjava EU o skladnosti proizvodne naprave (proizvajalca, montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili iz tehnične dokumentacije izdelka, ali certifikat laboratorija (npr. SIQ ali katerega koli drugega znotraj EU).

 

Dokazilo za tretje področje sta lahko certifikat o opremi pooblaščenega akreditiranega laboratorija, ki mu lahko akreditacijo podeli nacionalni član Evropskega združenja za akreditacijo ustanovljen po Uredbi (ES) 765/2008, ali izjava (EU) o skladnosti proizvodne naprave (s strani proizvajalca ali montažerja) z ustreznimi merilnimi poročili, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje zahtev po RfG, SONDSEE in izdanem soglasju.

 

Izvajalec, ki montira proizvodne naprave na konkretnih lokacijah, mora podati izjavo, kako je nastavil zaščite v tej proizvodni napravi ali poročilo o meritvah zaščit za priključitev v srednjenapetostno omrežje, ter poročilo o izpolnjevanju karakteristike jalove energije, ki se izvede z meritvami po postopkih, določenih v poglavju XIX in XX priloge 5 SONDSEE.

 

Morda se navedene novosti zdijo komplicirane, vendar so izkušeni izvajalci montaž sončnih elektrarn dobro poučeni o njih. Zato monterji s svojimi nasveti pomagajo investitorju pri izbiri naprave, njenem priklopu v omrežje in pridobitvi nepovratnih spodbud Eko sklada. Celoten potek investicije je zato za lastnika nepremičnine enostaven, zaradi velikega povpraševanja pa trenutno traja nekoliko dlje – do 6 mesecev.

 

Sončne elektrarne za pokrivanje lastnih potreb po električni energiji predstavljajo neposreden prispevek vsakega posameznika k zelenemu prehodu v nizkoogljično družbo. Hkrati so zaradi kratke vračilne dobe investicije, ki je cca 10 let ter trajnosti in zanesljivosti opreme, kar je posledica razvoja tehnike na tem področju, tudi dobra investicija za plemenitenje lastnih prihrankov. S postavitvijo sončne elektrarne se tudi izognemo nihanju cen energentov, ki je v zadnjem obdobju očitno, po predvidevanjih pa se temu tudi v bodoče ne bomo mogli izogniti. Zato je sedaj pravi čas za razmislek in odločitev o tovrstni investiciji!

 

 

   mag. Peter Petrovčič, udis

Energetski svetovalec EnSvet

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi