Logo MojaObčina.si

Logatec

DANES
20°C
9°C
JUTRI
19°C
9°C
Deli
7386

Dve javni razgrnitvi prostorskih načrtov

Na področju urejanja prostora je bilo poletje v Občini Logatec kar pestro, zato v jesenskem času razgrinjamo dva pomembna dokumenta.

Javna razgrnitev:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7). Javna razgrnitev je že v teku in je bila podaljšana do 30.9. 2019. Javna obravnava pa je potekala 3. 7. 2019.

in
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 8). Javna razgrnitev se prične 10. 9. 2019 in traja do 13.10. 2019, javna obravnava bo 17. 9. 2019 ob 17. uri v Upravnem centru Logatec.


Kakšna je razlika med njima?

SD OPN 7 je odlok, s katerim se spreminja zgolj besedilni del, in sicer iz treh razlogov:

- ustvariti je potrebno tako podlago, ki bo upravnemu organu omogočala hitrejše odločanje pri izdajanju dovoljenj za posege v prostor;

- ker se nekatere določbe besedilnega dela odloka podvajajo, jih je potrebno smiselno črtati oziroma nadomestiti s takimi določbami, ki bodo nedvoumno izkazovale vsebino posameznih določb;

- besedilo odloka je treba uskladiti z novo gradbeno zakonodajo.

SD OPN 8 je odlok, kjer gre za spreminjanje namenske rabe prostora za t. i. občinske prioritete:

- za določitev stavbnih zemljišč v sklopu spodbujanja razvoja gospodarstva;

- za določitev zazidljivih zemljišč, vezanih na črpanje evropskih sredstev za projekt Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem - Marja ter projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - KRAS.RE.VITA; določanje stavbnega zemljišča brunarici v Grčarevcu;   določitev ustrezne namenske rabe v obrtni coni; uskladitev namenske rabe na Sekirici z Ministrstvom za infrastrukturo; sprememba namenske rabe zemljišč za ureditev parkirnih mest na Pavšičevi.  

Kaj pa je s pobudami, ki so jih podali občani?

Občina je vse od leta 2007 zbirala in evidentirala razvojne pobude občanov.

Opravljeni sta bili že dve analizi pobud; prva za pobude, podane med oktobrom 2007 in oktobrom 2013 ter druga za pobude podane med oktobrom 2013 in februarjem 2015. O  sprejemljivosti pobud so bili posamezniki tudi pisno obveščeni.

Zadnji sklop pobud predstavlja približno 250 vlog, podanih med februarjem 2015 in majem 2019. Za te pobude je v teku izbor izvajalca, ki bo pobude analiziral. Vrednotenje pobud (razvojnih potreb) predstavlja presojo posameznega predvidenega, ali že obstoječega posega v prostor z dveh glavnih vidikov;: razvojnega in varstvenega. Glavni okvir za opredelitev razvojnih kriterijev vrednotenja predstavljajo strateške usmeritve glede prostorskega razvoja Občine Logatec. Dodatni razvojni in varstveni kriteriji pa so zapisani v zakonu, ki ureja prostorsko načrtovanje, v njegovih podzakonskih akti, splošnih smernicah nosilcev urejanja prostora ter področnih zakonih. O rezultatih analize namerava Občina Logatec pobudnike pisno obvestiti.

Kaj sledi po analizi razvojnih pobud?

Prostorska zakonodaja  se je v letu 2018 konkretno spremenila in za področje sprejemanja prostorskih aktov določila vrsto novih analiz, ki jih je treba pripraviti pred samim osnutkom  OPN. Ko bo občina pripravila te dokumente, jih bo skupaj z razvojnimi pobudami občanov oblikovala v osnutek OPN. Časovno je stvar dolgoročna, o posameznih korakih bo javnost obveščena.

Za vsa vprašanja v zvezi s postopki OPN smo občanom v času uradnih ur na voljo, na oddelku za Okolje in prostor.

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi