Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

JUTRI
20°C
12°C
PON.
18°C
12°C
3628

Pogodba za gradnjo kanalizacije je podpisana

Log – Dragomer, 22. maj 2020 – Župan Miran Stanovnik je z izvajalcem gradbenih del Hidrotehnikom d.d. v partnerstvu s podjetjema Komunalne gradnje d. o. o. in Trgograd d. o. o. danes podpisal skoraj 10 milijonov evrov  težko pogodbo za gradnjo kanalizacije s čistilno napravo. Gre za največji in najobsežnejši projekt v zgodovini občine.

Največji evropski projekt v zgodovini Občine Log – Dragomer, gradnja kanalizacije s čistilno napravo, se lahko začne. Župan Miran Stanovnik je danes skupaj s predstavniki izvajalcev Hidrotehnikom in njegovima partnerskimi podjetjema Komunalnimi gradnjami in Trgogradom podpisal pogodbo o izvajanju gradbenih del. Kot je ob tej priložnosti povedal župan Miran Stanovnik, ta projekt prinaša številne učinke. »Projekt poleg velikanskega prispevka za varovanje naše neprecenljive barjanske narave prinaša še druge učinke.

Za našo ožjo, regijsko in širšo skupnost je zelo pomembno spoznanje, da smo lahko tudi manjše občine z dobrim, povezovalnim vodenjem in kvalitetno pripravo projekta uspešne pri črpanju nepovratnih sredstev, ki jih v takem obsegu v Evropski skupnosti zmanjkuje.« Dodal je, da ga veseli, da so prav vse občine ljubljanske urbane regije v projektu prepoznale veliko ciljev, ki bodo koristili razvoju celotne regije in so projekt soglasno podprle. »Tudi to dejanje kaže na zavidljivo raven dobronamernega, solidarnega in nesebičnega sodelovanja med vsemi občinami ljubljanske urbane regije, ki bi marsikomu lahko služile za primer dobre prakse, za kar se kolegom županom še enkrat iskreno zahvaljujem. Poleg izpolnjevanja zahtev evropske direktive s projektom varujemo tudi naravno vrednoto Krajinski park Ljubljansko barje in nenazadnje se s tem izpolnjujejo tudi dolgoletna pričakovanja naših občanov, ki so nedvomno povezana s kvaliteto bivanja v naši občini.«

 

Finančno najbolj zajeten projekt

Pogodba je težka 9.797.990,06 evrov brez DDV, projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, »Podlago za neposredno potrditev predmetnega projekta predstavlja Dogovor za razvoj osrednjeslovenske regije, projekt je bil izbran na podlagi meril in pogojev in Zakona o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2) in Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike ter na podlagi specifičnih meril po postopku, določenem v ZSRR-2, Uredbi in povabilu,« so nam pojasnili na Občini. Evropska unija bo zagotovila podporo v višini 7,65 milijona evrov, država iz proračuna krije 1,36 milijona, razlika pa bo šla iz občinskega proračuna. 

Celoten projekt je bil ocenjen na 14,5 mio EUR brez DDV oz. 17,6 mio EUR z DDV, kjer so vključeni stroški gradbenih del, nadzora, obveščanja javnosti, že vložena sredstva, dokumentacija in ostali stroški, ki so nastajali že od leta 2014 dalje. Občina je objavila razpis za izbor izvajalca gradbenih del, kjer je bila izbrana najcenejša ponudba podjetja Hidrotehnik d.d. v partnerstvu s podjetjema Komunalne gradnje d.o.o. in Trgograd d.o.o.

 

Zgrajenih bo 23 kilometrov kanalizacije

Gradbena dela v okviru projekta Odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Ljubljanice s katerim bo v občini Log – Dragomer zgrajena čistilna naprava v velikosti 5.000 populacijskih enot in kanalizacijo v dolžini 23 kilometrov naj bi se začela že prihodnji mesec.. »Izgrajen bo nov kanalizacijski sistem, ki je projektiran kot ločen, vsa komunalna odpadna voda bo speljana na centralno čistilno napravo, vsa padavinska pa v najbližje potoke. Za odvod komunalne odpadne vode je na območju Loga in zahodnem delu Dragomerja predviden vakuumski sistem, za preostali del Dragomerja in Lukovice pa gravitacijsko-tlačni sistem. Oba sistema sta med seboj fizično ločena in se zaključita na območju komunalne čistilne naprave,« pravijo na Občini. Z realizacijo projekta bo, kot dodajajo, dosežena zahtevana priključenost na javno gospodarsko infrastrukturo odvajanja in čiščenja. Na sistem bo priključenih 3.524 prebivalcev. Z uresničitvijo projekta se bo zmanjšala količina škodljivih snovi v vodi in izboljšala kakovost površinskih in podzemnih voda, kar bo prispevalo k boljšim življenjskim pogojem in boljšemu zdravju prebivalcev občine Log – Dragomer. 

 

Na območju gradnje kanalizacijskega sistema bo na nekaterih delih potekala tudi sočasna gradnja vodovodnega, plinovodnega, elektro omrežja in omrežja javne razsvetljave, zato bo potrebno v času gradnje usklajevati aktivnostmi z drugimi udeleženci pri gradnji navedenega omrežja.

 

Namen projekta je zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah Log pri Brezovici in Dragomer v občini Log - Dragomer s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in s predpristopno pogodbo ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

 

Dela bodo potekala do leta 2022

Po podpisu pogodbe z izvajalcem gradbenih del bo sledila uvedba v delo, ki naj bi trajala do sredine junija. Nato pa naj bi začeli intenzivno graditi. Začela naj bi se dela za izboljšanje temeljnih tal na območju ker bo stala čistilna naprave ter konsolidacija in predobremenitev. Pestro bo tudi na gradbiščih, kjer bo potekala vakuumska kanalizacija. Dela naj bi letos izvajali v okolici osnovne šole, na Dragomerški in Stari cesti. V okviru projekta gravitacijsko tlačne kanalizacije naj bi v letošnjem letu izvajali dela ob regionalni cesti, kjer bodo pregledali in očistili že zgrajene kanale in dogradili tudi tiste, ki se v sklopu izgradnje kolesarske povezave, ki je v pristojnosti RS, še niso zgradili. Začela se bodo tudi dela na kanalizacijskem omrežju v osrednjem delu Dragomerja.

 

V naslednjem letu se bodo nadaljevale aktivnosti na vseh treh projektih. Na projektu čistilne naprave se bo izvajala zaščita gradbene jame in se nato pričelo z gradbenimi deli.

Na projektu vakuumske kanalizacije se bodo izvajala dela na primarni kanalizaciji in vodovodu ob regionalni cesti, sočasno se bo gradil tudi primarni plinovod. Dela se bodo izvajala na območju Rosovž, Repiča in Mol. Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije se bodo izvajala dela na območju osrednjega dela Dragomerja, ter delu Dragomer-vzhod.

 

V letu 2022 naj bi  se na čistilni napravi izvajala strojna instalacijska in elektro dela. Po končani montaži se naj bi pričelo s poizkusnim obratovanjem čistilne naprave.Na projektu vakuumske kanalizacije se bodo nadaljevala dela na področju Mol, ter Kačje vasi in Jordanovega kota. Na projektu gravitacijsko-tlačne kanalizacije se bodo nadaljevala dela na območju Dragomer-vzhod, ter Lukovica-Dolina in Lukovica.

 

 

V. L. 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi