Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
7°C
0°C
JUTRI
6°C
5°C
3628

5 najpogostejših vprašanj o komunalnem prispevku

Prihodnje leto naj bi na kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo začeli priklapljati prve uporabnike. Še pred priklopom na javno kanalizacijo bo potrebno zgraditi hišni priključek ter plačati komunalni prispevek. Obvestila o informativnem izračunu komunalnega prispevka oziroma obvestila, da je bil ta že plačan v preteklosti, bodo na Občini predvidoma začeli pošiljati v začetku leta 2022.  Ker bo večini občanov komunalni prispevek odmerjen prvič, so na Občinski upravi pripravili odgovore na pet najbolj pogostih vprašanj, ki jih zastavljajo občani.

Zakaj je treba ponovno plačati komunalni prispevek, saj smo ga plačali že ob gradnji hiše?

Ob gradnji hiše se plača komunalni prispevek za tisto komunalno opremo, na katero se je bilo v času gradnje mogoče priključiti (vodovod, cesta …). Za komunalno opremo – kanalizacijo pa komunalni prispevek ni bil odmerjen, zato se odmerja sedaj.

Ali se plačilo komunalnega prispevka za kanalizacijo razlikuje v primeru novogradnje od tistega pri priključevanju že zgrajenih objektov?

V primeru novogradnje se plača komunalni prispevek takoj, praviloma pred izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru priključevanja obstoječega objekta na novo infrastrukturo (v tem primeru kanalizacijo) pa je možno tudi obročno odplačevanje komunalnega prispevka, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v dveh letih od pravnomočnosti odločbe, s katero je komunalni prispevek odmerjen. Druga razlika pri odmeri je ta, da se za novogradnjo vzamejo podatki iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pri priključevanju obstoječe stavbe na javno infrastrukturo pa praviloma podatki iz uradnih evidenc. Tretja večja razlika pa je, da se pri novogradnji največkrat izda odločbo o odmeri na podlagi vloge stranke, pri priključevanju obstoječe stavbe na javno infrastrukturo pa po uradni dolžnosti.

Kako pridobljena EU sredstva vplivajo na višino komunalnega prispevka?

Skupni stroški predstavljajo vrednost vseh investicij v javno kanalizacijsko omrežje, obračunski stroški pa predstavljajo delež skupnih stroškov, zmanjšanih za druge vire (sredstva EU, države in drugih sredstev). Na višino komunalnega prispevka vplivajo obračunski stroški in ne skupni stroški. Zaradi pridobitve nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in državnega proračuna se višina komunalnega prispevka znižuje.

Ker nimam dostopa do interneta, me zanima ali se lahko oglasim na občini, da mi informativno izračunate predvideno višino komunalnega prispevka?

Da,  na občini se lahko oglasite v času uradnih ur. Prošnjo za izračun lahko posredujete tudi preko elektronske pošte na naslov obcina@log-dragomer.si, pri čemer ne pozabite navesti naslova objekta. Pri odmeri komunalnega prispevka se podatki o velikosti in namembnosti objekta pridobijo iz uradnih evidenc.

Kdaj nastopi obveznost plačila komunalnega prispevka – pred, med ali po končani izgradnji kanalizacije?

Komunalni prispevek se lahko odmeri takoj, ko je za to komunalno opremo sprejet program opremljanja in je vključena v načrt razvojnih programov občinskega proračuna za tekoče in prihodnje leto. V konkretnem projektu bomo na Občini Log - Dragomer predvidoma v začetku naslednjega leta začeli pošiljati obvestila o informativnem izračunu komunalnega prispevka oz. obvestila, da je bil komunalni prispevek že plačan v preteklosti. Te bomo postopoma izdajali nekaj mesecev (upoštevati je potrebno, da gre pri tem tudi za velik administrativni zalogaj, saj je potrebno izdati približno 1.100 odločb), zato se vam že sedaj zahvaljujemo za vašo potrpežljivost.

 

V. L.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi