Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
16°C
12°C
JUTRI
21°C
11°C
3308

Dela potekajo na treh lokacijah

Log - Dragomer, avgust 2020 – Potem, ko se je konec junija s polaganjem temeljnega kamna uradno začel zgodovinski projekt gradnje kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave v občini Log - Dragomer, so delavci izbranega konzorcija začeli z gradnjo na treh lokacijah. V Jordanovem kotu in v Dragomerju so zgradili okoli 1700 metrov kanalizacijskih vodov. Po planu pa gre tudi pri čistilne naprave, kjer se zaključuje gradnja nasipa.

Začelo se je zares. Delavci izbranega konzorcija podjetij Hidrotehnik, Komunalne gradnje in Trgograd so na začetku poletja začeli z gradnjo kanalizacije. Na terenu smo preverili, kako napredujejo dela na obeh gradbiščih v Jordanovem kotu ter na gradbišču V Loki. Obiskali pa smo se tudi lokacijo bodoče čistilne naprave.

 

V Jordanovem kotu zgradili več kot kilometer vakuumske fekalne kanalizacije

Gradnja kanalizacije v Jordanovem kotu je v polnem razmahu že od konca junija. Kot nam je povedal delovodja na gradbišču Šefik Seferović, dela potekajo po planu in naj bi se v tem delu zaključila predvidoma v začetku septembra. Na delu sta dve ekipi, ena na začetku naselja ob regionalni cesti, druga na vzpetini. Jarke kopljejo na globini 1 meter do meter in pol, odvisno od terena, vanje pa polagajo kanalizacijske cevi in električne kable za delovanje vakuumske fekalne kanalizacije. »Pri gradnji vakuumske kanalizacije se koplje ožje. V Jordanovem kotu so delavci tako cesto odprli v širini enega metra, pri gravitaciji pa so razkopane cele ulice. Pri vakuumu se ne koplje tako zelo globoko, kar je na tem območju prednost, saj je podtalnica precej visoka in bi pri kopanju v velike globine lahko imeli precej težav. Ob regionalni cesti se podtalnica pojavi že na globini enega metra, težavo pa so izvajalci premostili s prečrpavanjem v času gradnje. »Za vakuumsko kanalizacijo se uporabljajo PE cevi, ki tvorijo absolutni vodotesen sistem. Spajanje cevi se izvaja z elektrouporovnimi spojkami tako, da so stiki vodotesno varjeni. V coni visoke podtalnice in zalednih voda je po ugotovitvah geomehanskega nadzora predvideno varovanje kanalizacijskih cevi proti izpiranju finih delcev s politak folijo. Cevi se polagajo na peščeno posteljico, po položitvi cevi se izvede obsip s peščenim materialom 30 cm nad temenom cevi. Zasip se komprimira s komprimacijskimi sredstvi. Po končanem polaganju cevovoda se izvede preizkus tesnosti v skladu z EN standardom,« so nam razložili na Občini. 

Zgrajenih je bilo že več kot en kilometer glavnih vodov, sočasno pa izvajajo tudi odcepe za kanalizacijske hišne priključke s hišnim vakuumskim jaškom. Lastniki hiš so nam pojasnili, da se je delovodja pred gradnjo oglasil pri njih in se dogovoril o lokaciji vakuumskega jaška. Skupaj so poiskali najbolj ugodno lokacijo, ki je izbrana glede na njihovo obstoječo kanalizacijo oziroma greznico ter iztok kanalizacije iz  hiše. »Ob vsaki stavbi bo v tleh vgrajen vakuumski jašek, v katerega bodo speljane hišne odplake in bo nadomestil greznico. V jašku se nahaja poseben ventil s plovcem, ki občasno odpre povezavo z vakuumskim kanalizacijskim vodom, podtlak pa posesa odplake v odtočno kanalizacijo. Ti jaški lahko v glavni vod potisnejo tudi odplake iz nižje ležečih hiš. Vsak jašek je povezan na elektriko in njegovo delovanje bodo spremljali na čistilni napravi. V primeru okvare bo zasvetila lučka, evidentirana bo napaka, o kateri bo obveščen vzdrževalec,« so nam pojasnili na Občinski upravi. 

 

V Dragomerju gradili gravitacijsko tlačne kanalizacijske vode

Gradnjo kanalizacijskega omrežja v Dragomerju je prevzelo podjetje Komunalne gradnje. Delovni stroji so ropotali na cestah Na Grivi in V Loki, zgrajenih pa je bilo okoli 650 metrov kanalizacijskih vodov. V primerjavi z gradnjo na Logu so tu na gradbišče pripeljali bistveno bolj robustne stroje, saj gravitacijsko tlačne kanalizacijske vode polagajo globje kot vakuumske. »V Dragomerju so bile odprte cele ulice, skoraj od enega do drugega pločnika,  na globini dveh, treh metrov,« so nam razložili na Občini. Ravno zaradi tega je bila na delu le ena ekipa, saj bi bilo v nasprotnem primeru odprt večji del cest, dostop do hiš pa bi bil še težji. Izvedeli smo še, da morajo biti delavci pri gradnji zelo pozorni na obstoječe inštalacije. »Pred začetkom del so na KPV, Energetiki, Telekomu in Elektru označili, kje so prečkanja. Kljub temu, pa se lahko zgodi, da delavci pretrgajo kakšen vod, ki ni zaveden v katastru. V primeru, da bi vod poškodovali, morajo obvestiti vzdrževalca, da odpravi napako,« smo še izvedeli. Gradnja je v tem delu naselja napredovala relativno počasi, saj je pod cestiščem vgrajene precej inštalacij ter tudi meteorna kanalizacija, ki so jo ohranili. »Betonsko meteorno kanalizacijo bomo ohranili, zato jo je bilo treba vzpostaviti v prvotno stanje,« še dodajajo na Občinski upravi.

 

Na lokaciji čistilne naprave gradijo predobremenilni nasip

V sklopu ureditve sistema za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Log - Dragomer bo zgrajena tudi centralna čistilna naprava s kapaciteto 5.000 populacijskih enot. Izvajalci so na lokaciji načrtovane čistilne naprave že začeli z deli. Kot so nam pojasnili na Občini, so bile pred začetkom del narejene preiskave z globinskim vrtanjem, s katerimi so predvideli ukrepe za izboljšanje nosilnosti tal. Na območju, kjer bo v prihodnosti stala čistilna naprava, so tla zelo mehka, zato so nosilnost tal izboljšali z gruščnatimi slopi ter več metrov visokim nasipom. »Z gruščnatimi sklopi se bistveno izboljša nosilnost tal. Gre za deset metrov globoke vrtine, v katere se vtiska pesek. Te gruščnate slope se vtiska na vsak meter ali dva, nad njih pa se nato zgradi še predobremenili nasip,« so nam povedali na Občini. Ko bo nasip zgrajen, se bo začela polletna konsolidacija. V tem času na nasipu ne bodo potekala nikakršna dela, bodo pa potekale meritve, s katerimi bodo preverili, ali se tla premikajo oziroma posedajo. »Armirno-betonska dela naj bi se začela marca, kar je glede na vremenske pogoje ugodno. Gradili naj bi jo do konca leta 2021, ko je predviden začetek poskusnega enoletnega obratovanja. Do takrat naj bi bilo zgrajenih že toliko kanalov, da bo na čistilno napravo speljana zadostna količina odplak za njeno delovanje,« so nam še povedali naši sogovorniki. 

 

Gradnja končana do konca leta 2022

Vsi kanalizacijski vodi, teh je približno 23 kilometrov, ter čistilna naprava bodo morali biti zgrajeni zgolj v dveh letih in pol. Kje bo potekala nadaljnja gradnja, je odvisno od pridobljenih gradbenih dovoljenj za posamezen odsek naselij. »Na Občini nam je v interesu, da se neka celota čim prej gradbeno zaključi in da se za ta odcep opravi tehnični pregled in se pridobi uporabno dovoljenje,« še razlagajo na Občini. Ekipe bodo na terenu konstantno, tudi pozimi, in sicer vse dokler bodo to omogočale vremenske razmere. Predvidoma že jeseni bi gradnjo lahko nekoliko otežilo vreme. »Ob deževnem vremenu izvajalci ne bodo mogli hitro napredovati, ker pri stikovanju polietilenskih cevi pri vakuumski kanalizaciji, v mokrem vremenu in pod -5° C, z elektro varilnimi spojkami ne bo mogoče zagotoviti tesnosti vakuumske kanalizaciji. Zaradi razmočenosti materiala se pri zasipu ne bo dalo dosegati nosilnosti vgrajevanih plasti v profilu kanalizacije. Zato bo v deževnih in mrzlih dneh intenziteta napredovanja del manjša,« še dodajajo. Ceste, v katere je že bila vgrajena kanalizacija, naj bi z grobim asfaltom prekrili do konca leta. »Ceste bodo, kolikor se bo dalo, preplastene z grobim asfaltom. Med decembrom in marcem se cest ne bo asfaltiralo, saj bodo asfaltne baze takrat zaprte,« so še zaključili na Občini.

Naj spomnimo, da je projekt težak skoraj 15 milijonov evrov, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi; »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe; »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljujejo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj; »Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.« Občina bo lahko počrpala 9 milijonov evrov sredstev, 7,65 milijona bo krila Evropska unija, 1,35 evrov bodo dobili iz proračuna države, razliko pa bo pokrila občina.

 

V. L. , foto: V. L. 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi