Logo MojaObčina.si

Ljubljana

JUTRI
0°C
-1°C
PET.
4°C
1°C

Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB

Organizator: AGENCIJA POTI, D.O.O.
Vstopnina: 199,80 € + 22%
Agencija Poti d.o.o.

Nujno potrebna uskladitev z novo zakonodajo

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Zaradi spremenjenih oz. dopolnjenih nalog, ki jih morajo po novem Gradbenem zakonu izpolniti udeleženci pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju objektov, je potrebno uskladiti tudi vsebino pogodb tako, da bodo pogodbeno dogovorjena dela projektanta, izvajalca in nadzornika nedvoumno zajemala vsa dela, ki jih morajo udeleženci celotnega procesa gradnje izvesti usklajeno z novim zakonom.
                       

Konceptualne spremembe v novi zakonodaji močno vplivajo na obveznosti in pravice udeležencev v procesu načrtovanja, graditve, nadzora in vzdrževanja objektov. Vse to je potrebno uskladiti tudi v pogodbenih razmerjih.


Program

V gradbeni pogodbi je glede na zahteve gradbenega zakona potrebno določiti sledeče - izvajalec:

 • prevzame zakoličbo na terenu
 • sodeluje pri prijavi del oz. prijavi pripravljalnih del
 • zagotavlja varnost delavcev in premoženja ter preprečuje čezmerne vplive na okolje
 • vodi gradbeni dnevnik
 • pravočasno obvešča nadzornika pred vsako pomembno fazo gradnje
 • izbira tehnološke in delovne procese tako, da povzročajo najmanjše tveganje za nastanek škodljivih posledic in za negativne vplive na okolje
 • imenuje vodjo del s predpisanimi kvalifikacijami in s tem povezane zamenjave
 • podpiše izjave o zanesljivosti (DOZ) in izjavo o dokončanju gradnje

 

Skladno z navedenimi bistvenimi nalogami izvajalca je potrebno v pogodbah določiti tudi pravice in obveznosti naročnika:

 • potrebno je določiti uskladitvene pogodbene določbe glede pregledovanja dokumentacije in sodelovanja z nadzornikom.

 

V pogodbi s projektantom je potrebno glede na spremenjene vrste projektov določiti:

 • dokumentacijo, ki jo je dolžan izdelati projektant
 • odgovornost za pravilno izdelavo projekta in koordinacijo - za kaj odgovarja
 • obveznosti projektantskega nadzora tekom gradnje
 • imenovanje vodje projekta in pooblastila
 • prevzemanje projektne dokumentacije
 • pravice in obveznosti, če je projektant hkrati nadzornik
 • obveznosti v zvezi s potrjevanjem projektne dokumentacije in v zvezi s spremembami projektne dokumentacije med gradnjo do uporabnega dovoljenja

 

V pogodbi z nadzornikom je potrebno glede na nove naloge nadzornika določiti obseg del, ki bo nujno zajemal naslednje storitve:

 • izjavo nadzornika o pregledu DGD (oz. doslej PGD) in PZI
 • sodelovanje pri zakoličbi (kadar je po zakonu to potrebno)
 • sodelovanje pri prijavi gradnje in nadzorovanje pripravljalnih del
 • pooblastila nadzornika v zvezi z obračunom del in v zvezi z dovoljevanjem sprememb
 • zbiranje in potrjevanje dokumentacije o spremembah med gradnjo
 • podpisovanje gradbenega dnevnika in izjave, ki jih podaja nadzornik po gradbenem zakonu
 • ukrepi nadzornika
 • pravice in obveznosti nadzornika v zvezi z zamenjavo nadzornika nad gradnjo
 • obveznost odgovarjanja izvajalcu ni udeležba pri izvajanju del, ki vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekt
 • druga določila pogodbe, ki so potrebna zaradi uskladitev pogodbenih pravic in obveznosti udeležencev gradnje

Več informacij in možnost prijave na "Vpliv nove GRADBENE ZAKONODAJE na SKLEPANJE POGODB v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, nadzorom in vzdrževanjem vseh vrst objektov".


Predavateljica

Avrelija Barle, univ. dipl. prav.

je odvetnica s samostojno pisarno v Ljubljani, z diplomo Pravne fakultete v Ljubljani. V
gospodarstvu je bila zaposlena v pravni službi podjetja Imos inženiring in v družbi
Energoengineering. Specialistična znanja s področja prava investicijskih projektov je pridobila tudi na izobraževanjih v Angliji (priznane London Business School v l. 1992 – 1994) in na drugih specializiranih izobraževanjih za to področje v tujini. Od leta 1995 dalje je vpisana v register odvetnikov s samostojno odvetniško pisarno, specializirano za gradbene spore in upravne spore v zvezi z graditvijo objektov. Udeleženci njenih seminarjev so vsakič znova navdušeni nad njenim strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami, ki jih je pridobila v svoji dolgoletni praksi.

Všečkaj objavo

Oglejte si tudi