Logo MojaObčina.si
DANES
7°C
0°C
JUTRI
5°C
0°C

»Višja sila« pri JAVNEM NAROČANJU pri gradnji objektov in infrastrukture

##VIEWS##
Organizator: AGENCIJA POTI, D.O.O.
Kontaktni podatki organizatorja: Agencija POTI D.O.O., info@agencija-poti.si, +386 (0)1 511 39 20.
Vstopnina: 290,36€

T.i. »višja sila« postaja stalnica v javnem naročanju, javni naročniki pa se nanjo sklicujejo tako pri izvajanju posameznih postopkov javnega naročanja kot tudi pri izvajanju pogodb o izvedbi javnega naročanja, zato za vas pripravljamo strokovni seminar, kjer bo vsebina s tega področja predstavljena v teoriji in skozi praktične primere.

Na področju javnega naročanja gradenj so s področja javnega naročanja gradenj aktualne naslednje vsebine, ki bodo pojasnjene na strokovnem seminarju:
• ukrepi interventnih predpisov ZOPNN-F ter ZIUOPZP,
• uporaba izjem po ZJN-3 (npr. postopek s pogajanji brez predhodne objave);
• dopustne spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila gradnje (revalorizacija cen, podaljšanje pogodbenih rokov, dodatna in nepredvidena dela),
• podizvajalska pogodba, nominacija podizvajalcev in prekrški v zvezi s podizvajalci,
• nove smernice za javno naročanje gradenj in novela Zakona o javnih naročilih ZJN-3D,
• obračun pogodbenih kazni in druge sankcije po pogodbah o izvedbi javnih naročil.

Celoten opis strokovnega seminarja in podrobnejši program najdete tukaj: https://bit.ly/3McoTpZ

Oglejte si tudi