Logo MojaObčina.si

Križevci

JUTRI
1°C
-4°C
NED.
2°C
-1°C

Razpisi občine Križevci

Kategorije
  • Vse
  • Javna naročila
  • Javna naznanila
  • Javne objave in razpisi
  • Javne razgrnitve
  • Javni pozivi
  • Javni razpisi
Razpisi
  • Vsi
  • Izberi datum

Razpisi

Zaključeni razpisi

Datum objave: 02. 02. 2018
Številka razpisa: 350-0002/2017-32
Sredstva: 0€

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI ODLOKA O DRUGIH (2) SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE KRIŽEVCI IN OKOLJSKEGA POROČILA

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, ZVO-1B 70/08, ZPNačrt-A 108/09, ZUPUDPP-80/10, ZKZ-C 43/10, ZPNacrt-B 57/12, ZUPUDPP- A 57/12 in ZPNacrt-C 109/12, Odločba US 6/14 in ZUUJFO 14/15) ...
Datum objave: 05. 08. 2016
Številka razpisa: 001-2011-OPN
Sredstva: 0€

Okoljsko poročilo OPN Križevci

V postopku priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta (OPN) za Občino Križevci je v skladu z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor (številka odločbe 354096/2010) z dne 12.02.2010 potrebno izvesti postopek celovite presoje ...
Datum objave: 05. 08. 2016
Številka razpisa:
Sredstva: 0€

Občinski prostorski načrt Križevci

(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPN) Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj d.o.o., ob sodelovanju podjetja Sapo, studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje ...
Datum objave: 05. 08. 2016
Številka razpisa: 031-01/2015-
Sredstva: 0€

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okolijskega poročila z dodatkom za varovana območja za občinski prostorski načrt Občine Križevci

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12, v nadaljevanju ZPNačrt), je župan občine Križevci sprejel Sklep o pripravi ...
Datum objave: 05. 08. 2016
Številka razpisa: 031-01/2016-481
Sredstva: 0€

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Odloka o prvih (1) spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Križevci, ki ga je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Oblikovanje prostora. 2. Javna razgrnitev bo v prostorih Občine ...
Datum objave: 05. 08. 2016
Številka razpisa: 031-01/2016-262
Sredstva: 0€

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za komunalno opremo v obrtno-poslovni coni v Bučečovcih (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o ...