Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
19°C
9°C
JUTRI
21°C
10°C
Deli
2111

PRIČELO SE BO Z DELI NA CESTI V BUČEČOVCIH

Občina Križevci je marca pričela s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del za projekt Rekonstrukcije LC 388 061 Sveti Jurij – Bučečovci ( 2.faza). Na javni razpis se je prijavilo 6 ponudnikov, gradbena pogodba je bila aprila sklenjena z najugodnejšim izvajalcem Legartis d.o.o. iz Lendave, ki bo izvedel dela v vrednosti 252.306,10 EUR. Gradbeni nadzor nad investicijo bo izvajal Štefan Rajnar. Uvedba v delo je potekala 8. maja, z deli se bo pričelo 13. maja, gradbena dela bodo potekala maja in junija. 

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija lokalne ceste od km 0+139 do km 1+427, uredile se bodo površine za pešce in delno za kolesarje. Izvedla se bo zaščita obstoječih komunalnih vodov ter novogradnja cestne razsvetljave, meteorne kanalizacije in sekundarnega vodovoda. V sklopu projekta se izvede zaščita oz. prestavitev komunalnih vodov – vodovoda, telekomunikacij ter elektro vodov. Izvedla se bo priključitev sekundarnega vodovoda na transportni vodovod.

Vozišče lokalne ceste se izvede kot novogradnja po celotni trasi obdelave od km 0+139 do km 1+430, kjer se naveže cesta na obstoječi nadvoz nad avtocesto. Cesta se od začetka obdelave (km 0+139) do otoka za umirjanje prometa (km 1+035) zgradi s širino vozišča 5.00 m, izven naselja pa s širino 5.50 m. V naselju se uredijo površine za pešce (enostranski pločnik – desno), izven naselja pa površine za kolesarje (enostranska dvosmerna kolesarska steza – desno). V naselju se uredi tudi cestna razsvetljava. Na zaključku naselja v km 1+035 se uredi otok za umirjanje prometa (obojestransko). Uredijo se površine za pešce, izven naselja tudi za kolesarje, in sicer:

  1. od km 0+139 do km 1+010 pločnik (pešpot) desno v dolžini 871 m (širine 1.50m)
  2. od km 1+010 do km 1+437 enostranska dvosmerna kolesarska steza desno v dolžini 427 m (širine 2.00m)

 

Predvidena je gradnja pločnika ob lokalni cesti v naselju Bučečovci na desni strani od km 0+139 do km 1+010 in enostranske dvosmerne kolesarske steze od km 1+010 do km 1+437 desno. Skupna dolžina predvidenih pločnikov je 871 m, in kolesarske steze 427 m.

Širina pločnika je 1.50 m, nahaja se v nivoju ceste, od vozišča je ločen z bankino širine 1.00 m. Bankina je tlakovana (granitne kocke 10/10/10cm, vgrajene na betonsko podlago), oz. se delno izvede betonska mulda. Kolesarska steze je širine 2.00 m nivojsko izenačena z voziščem, od njega pa ločena z bankino širine 1.50 m. Prečni sklon pločnika in kolesarske steze je konstanten in znaša 2.00% proti vozišču ceste. Pločnik se zaključi z bankino širine 30 cm (kolesarska steza z bankino širine 50 cm) ali z AB parapetom v območju nadomestnih ograj. Pločnike se ustrezno osvetli z novogradnjo cestne razsvetljave, ki je obdelana v posebnem načrtu, ki je sestavni del tega projekta.

Odvodnjavanje je urejeno z jarki in prečnimi ter vzdolžnimi prepusti. Zaradi širitve ceste in izgradnje površin za pešce se v območju naselja delno jarki tudi kanalizirajo. Predvidena je gradnja meteornega kanal v naselju Bučečovci v skupni dolžini cca. 550 m. Kanal se izteka v obstoječ površinski odvodnik. Izven naselja se ohrani sistem odvodnjavanja z odprtimi jarki, zamenjajo se le obstoječi prepusti, saj so, glede na novo širino ceste in dograditev pločnika, prekratki.

Cesta bo zaradi izgradnje zaprta, naprošamo vas, da upoštevate prometno signalizacijo.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi