Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
0°C
-2°C
JUTRI
1°C
-1°C
Deli

OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI ZASEDAL NA ZADNJI SEJI V LETOŠNJEM LETU

Občinski svet Občine Križevci je v sredo, 20. decembra 2017 zasedal na 21. redni seji.

Svetniki so podali pozitivno mnenje k Elaboratu 2018/2016 o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, oskrba s pitno vodo občine Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Radenci, Razkrižje, Sveti Jurij ob Ščavnici in Veržej. Občine ustanoviteljice Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so se s sprejetjem sporazuma o lastništvu in upravljanju sistema C v letu 2016, katerega so predhodno potrdili vsi občinski sveti na skupni seji dne 25.5.2016 zavezale, da enotne cene potrjuje Svet ustanoviteljic Javnega podjetja Prlekija d.o.o. ( župani vseh občin sistema C). Prav tako so se občine s podpisom sporazuma zavezale, da se cene oskrbe s pitno vodo ( omrežnina, vodarina) potrjuje s 100% soglasjem Sveta ustanoviteljic JPP d.o.o., pri čemer pa si morajo župani pridobiti mnenje o izdelanem elaboratu s strani občinskih svetov. Sporazum prav tako določa, da bo v vseh občinah sistema C veljala enaka potrjena cena omrežnine za posamezne premere vodomera in enaka potrjena cena vodarine. Svetniki so soglašali s predračunsko ceno vodarine za leto 2018 v višini 0,7 EUR/m3 in predračunsko ceno omrežnine za osnovni priključek DN20 v višini 9,9550 EUR mesečno. Na seji je bil sprejet sklep o določitvi subvencije k ceni oskrbe s pitno vodo v višini 30% omrežnine.

Občinski svet se je na seji seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci. Potrdili so predračunsko ceno omrežnine, ki za osnovni priključek DN≤20 znaša 17,9909 EUR mesečno in predračunsko ceno storitev odvajanja odpadne vode, ki znaša 0,4345 EUR za m3 prodane pitne vode.

Prav tako je občinski svet potrdil predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenja odpadne vode, omrežnina za osnovni priključek DN≤20 znaša 3,9070 EUR mesečno in predračunska cena čiščenja odpadne vode, ki znaša 0,3244 EUR za m3 prodane pitne vode. Občinski svet pa ni potrdil predračunske cene storitev povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Izglasovan je bil sklep, da se za nepridobitne uporabnike v občini potrdi 65% subvencijo omrežnine na področju odvajanja odpadne vode, tako da omrežnina za nepridobitne uporabnike za osnovni priključek DN 13-15 znaša 6,2968 EUR. Razliko do predračunske vrednosti pokriva občina iz proračuna.

Občinski svet je podal soglasje h gradnji objekta z gostilniško dejavnostjo v Iljaševcih. Za objekt je predvidena ravna streha, za kar je v skladu s 125. členom Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci ( Uradni list RS, št. 82/2015, 59/2016), za območje z namensko rabo C – območje centralnih dejavnosti, potrebno pridobiti soglasje občinskega sveta.

Predsednica Nadzornega odbora Darinka Uršič je svetnike in svetnice občinskega sveta seznanila z realiziranim programom dela v letu 2017 ( pregledali so osnutek proračuna, zaključni račun, posamezna društva o občini, novelirali so poslovnik dela,…). Prav tako je bil predstavljen plan dela za leto 2018, kjer prav tako načrtujejo pregledati nekaj društev, zaključni račun, realizacijo prodaj in nakupov nepremičnin v občini, natančneje bodo kontrolirali posamezne proračunske postavke itd.).

Naslednja seja občinskega sveta bo potekala v januarju, na dnevni red bo uvrščen proračun Občine Križevci za leto 2018.

 

 Gradivo 21. redne seje je dostopno na spletni strani občine:
http://www.obcina-krizevci.si/obcina-krizevci/obcinski-svet2/seje-in-zapisniki-obcinskega-sveta/

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi

Komentarji

Za komentiranje se morate prijaviti.
Na ta prispevek še ni komentarjev. Bodi prvi!