Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
17°C
-4°C
JUTRI
19°C
1°C

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE VOLILNIH ODBOROV

 

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PREDLOGOV

ZA IMENOVANJE ČLANOV VOLILNIH ODBOROV

 

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je dne 13. 7. 2018 razpisal redne volitve v občinske svete in redne volitve županov (Uradni list RS, št. 48/18), ki bodo potekale 18. 11. 2018. Roki za izvedbo volilnih opravil začnejo teči v ponedeljek, dne 3. 9. 2018. Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane pozivamo, da v skladu s tretjim odstavkom 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Občinski volilni komisiji občine Križevci do vključno 13. 9. 2018, posredujejo predloge za imenovanje volilnih odborov.

 

Predlagatelj mora ob vložitvi predlogov za vsakega od kandidatov za predsednika ali člana volilnega odbora oziroma njuna namestnika predložiti njegovo pisno izjavo, da soglaša z imenovanjem v volilni odbor  in pisno izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo občine Križevci o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Če tega ne stori ali če poda o tem lažno izjavo, se kaznuje za prekršek.

 

Člani volilnega odbora so lahko samo osebe, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini Križevci. Nihče ne more biti član več kot enega volilnega odbora. Predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti kandidat na volitvah, predstavnik list kandidatov oz. kandidata, niti zaupnik. Prav tako predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti:

- zakonec,

- oče ali mati,

- otrok,

- sestra ali brat,

- posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan, niti ne more živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti.

 

Pisne predloge skupaj s soglasjem in izjavo lahko posredujete na naslov Občina Križevci, Občinska volilna komisija, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, in sicer najkasneje do 13. 9. 2018.

 

Obrazec za podano soglasje in izjava sta objavljena na spletni strani občine Križevci, pod zavihkom LOKALNE VOLITVE 2018.

 

Občinska volilna komisija bo v skladu z določbami tretjega odstavka 41. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. US in 23/17) pri imenovanju članov volilnih odborov najprej upoštevala predloge političnih strank in neodvisnih list, s katerih list kandidatov so bili na zadnjih volitvah v občini Križevci izvoljeni kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov.

 

 

Pripravili:

mag. Lidija Domanjko

tajnica komisije                                                                          Vlasta Osterc Kuhanec l. r.

                                                                                 predsednica Občinske volilne komisije

 

 

Gabriela Kosi

namestnica tajnice komisije

 

Priloga:

-      pisna izjava kandidata za imenovanje v volilni odbor

 

 

 

 

 

Številka zadeve: 041-0001/2018-17

Datum: 3.9.2018

PISNA IZJAVA KANDIDATA ZA IMENOVANJE V VOLILNI ODBOR

(LOKALNE VOLITVE 2018)

 

 

Ime in priimek______________________________________ rojen _________________________

naslov stalnega bivališča ___________________________________________________________

EMŠO:_______________________________ davčna številka:______________________________

št. TRR _____________________________________ pri__________________________________

telefon: _________________________ e-pošta: ________________________________________

s o g l a š a m

z imenovanjem v volilni odbor za izvedbo glasovanja na lokalnih volitvah 2018 za izvolitev župana in članov občinskega sveta v občini Križevci.

Podpis:  __________________________________

*******************************************************************************************************************

Na podlagi 37. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) dajem naslednjo

i z j a v o

Podpisani ________________________________________________________________________

rojen_________________, s stalnim bivališčem __________________________________(točen naslov)

i z j a v l j a m

da bom najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oziroma list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisije občine Križevci o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom na volitvah za župana in članov občinskega sveta v občini Križevci.

 

Podpis: ____________________________________

Predlagatelj:

politična stranka _________________________________________________________________________________

 

druga organizacija občanov _________________________________________________________________________________

 

občan

_________________________________________________________________________________

 

 

 

Podpis predlagatelja:______________________________________________________________

 

Kraj: ____________________________________________________________________________

 

Datum:__________________________________________________________________________

 

 

 

 

*Podatki, dani na tem obrazcu, se bodo uporabili samo za sestavo volilnih odborov za namene Lokalnih volitev 2018.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi