Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
26°C
13°C
JUTRI
28°C
13°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE(prodaja nepremičnine parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas)

Datum objave: 25. 10. 2018
Številka razpisa:
Številka: 478-9/2018 Datum: 24.10.2018 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 24.10.2018 objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE Skladno s peto alinejo 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) namerava Občina Kidričevo skleniti neposredno prodajno pogodbo, in sicer namerava prodati nepremičnino parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, v deležu do 1/1 do celote. Neposredna prodajna pogodba bo sklenjena s podjetjem ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana. Podjetje ELES d.o.o. opravlja naloge sistemskega operaterja elektroenergetskega omrežja kot obvezne gospodarske javne službe iz prvega odstavka 54. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15). V sklopu izvajanja obvezne gospodarske javne službe podjetje ELES d.o.o. izvaja projekt rekonstrukcije in gradnje RTP 400/110 kV Cirkovce z razpletom DV, za izvedbo katerega potrebuje med drugim tudi nepremičnino parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas. Glede na navedeno je podjetje ELES d.o.o., dne 10.8.2018, podalo vlogo za odkup nepremičnine parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, nato pa je Občinski svet Občine Kidričevo na svoji 29. redni seji, dne 27.9.2018, sprejel sklep, da se nepremičnina parc. št. 661/1, k.o. (429) Dragonja vas, proda na podlagi metode neposredne pogodbe. Namera se objavi na spletni strani Občine Kidričevo za obdobje 20 dni. Anton LESKOVAR, župan Občina Kidričevo

Všečkaj objavo