Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
25°C
20°C
ČE.
27°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE(menjava za PGD Šikole)

Datum objave: 27. 03. 2019
Številka razpisa:

Številka: 478-5/2019

Datum: 27.3.2019

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 27.3.2019 objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je menjava nepremičnin parc. št. 389/13 in 389/15, obe k.o. (435) Šikole.

 

Občina Kidričevo je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine parc. št. 389/13, k.o. (435) Šikole, zemljišče v izmeri 61 m2. Pri nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini in s to nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

 

Nepremičnina parc. št. 389/15, k.o. (435) Šikole, zemljišče v izmeri 58 m2, je v lasti fizične osebe. Pri nepremičnini ni vpisana nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini in s to nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

 

Nepremičnini se menjata zaradi potrebe Občine Kidričevo po ureditvi lastništva objekta PGD Šikole.

 

Nepremičnini se menjata po sistemu »videno – kupljeno«.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

 

Rok za prejem ponudbe ni določen saj druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe ali izjave o interesu za predmetni pravni posel.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba

 

 Druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe za predmetni pravni posel.

 

5. Pogajanja

 

Pogajanj z drugimi zainteresiranimi strankami ne bo.

 

6. Način in rok plačila kupnine

 

Vrednost nepremičnin brez pripadajočega davka za nepremičnino:

-        parc. št. 389/13, k.o. (435) Šikole, znaša 83,27 EUR za celoto in

-        parc. št. 389/15, k.o. (435) Šikole, znaša 36.526,44 EUR za celoto.

 

Razlika v vrednosti se brezplačno prenese v last Občine Kidričevo.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije o predmetnih nepremičninah so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

9. Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

10. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

 

Pravni posel se sklene na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena 20 dni po objavi te namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

Vse notarske stroške in stroške vpisa v zemljiško knjigo nosi vsaka stranka za svoje pravice.

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občina Kidričevo

 

 

Všečkaj objavo