Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
30°C
14°C
JUTRI
31°C
15°C
Avtor: Občina Kidričevo,

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Datum objave: 24. 05. 2021
Številka razpisa:

 

 

Številka: 478-22/2021

Datum: 24.5.2021

 

 

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, dne 24.5.2021 objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

 

1. Naziv in sedež upravljavca

 

Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, matična številka: 5883709000, ID za DDV: SI93796471

 

2. Opis predmeta neposredne pogodbe

 

Predmet neposredne pogodbe je najem nepremičnine parcele št. 1019/116, k.o. (425) Lovrenc na Dravskem polju,  v površini cca 66,96 m2 za dobo 10 let in sicer na podlagi metode neposredne pogodbe za mesečno najemnino v višini 33,48 EUR.

 

Pogodba bo sklenjena z Ismailom ISENI, Mirna pot 2, 6210 Sežana.

 

3. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu

 

Rok za prejem ponudbe ni določen saj druge zainteresirane strankene morejo predložiti ponudbe ali izjave o interesu za predmetni pravni posel.

 

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži ponudba

 

Druge zainteresirane stranke ne morejo predložiti ponudbe za predmetni pravni posel.

 

5. Pogajanja

 

Pogajanj z drugimi zainteresiranimi strankami ne bo.

 

 

 

6. Način in rok plačila najemnine

 

Najemnino bo treba plačati v osmih dneh od izdaje računa, izdanega po najemni pogodbi. Plačilo najemnine v roku iz najemne pogodbe bo bistvena sestavina pogodbe.

 

7. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice

 

Predkupne/prednostne pravice ni.

 

8. Podrobnejše informacije

 

Podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini so na voljo na Občini Kidričevo, telefonska številka 02/799 06 10, elektronski naslov obcina@kidricevo.si, kontaktna oseba je direktor občinske uprave, Damjan Napast.

 

9. Upravljavec lahko postopke ustavi do sklenitve pravnega posla.

 

10. Drugi pogoji in posebnosti pravnega posla

 

Pravni posel se sklene na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena 20 dni po objavi te namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

 

 

                                                                                                          Anton LESKOVAR,

                                                                                                          župan Občina Kidričevo

 

 

 

 

Všečkaj objavo