Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za sobota, 21.07.2018

pretežno oblačno
Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v severozahodni Sloveniji okoli 25 °C.
18°C | 29°C
nedelja, 20.07.2018
14°C | 30°C
ponedeljek, 22.07.2018
17°C | 26°C
torek, 23.07.2018
18°C | 27°C
sreda, 24.07.2018
17°C | 28°C
Opozorila
Sobota, 21.7.2018 ob 6h
Dodatnega opozorila ni.
18°C
29°C
pretežno oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Apače

04.10.2017, ob 13:05
 
A A

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Apače

Razpis zaključen: 20.10.2017, 11:00
Datum objave: 04.10.2017 13:00
Številka:
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in sklepa Občinskega sveta Občine Kidričevo, št. 478-17/2017 z dne 3.10.2017, Občina Kidričevo objavlja


javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v k.o. Apače


1. Prodajalec: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo

2. Predmet prodaje:
- parc. št. 331/2, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1733 m2, do 1/1 do celote in
- parc. št. 333/226, k.o. (424) Apače, zemljišče v izmeri 1323 m2, do 1/1 do celote.

Parceli št. 331/2 in 333/226, obe k.o. (424) Apače se nahajata v območju stavbnih zemljišč – površine za industrijo. Urbanistični pogoji – dejavnosti: 1. v območju so dopustne dejavnosti ravnanja z odpadki razen ravnanja z nevarnimi odpadki in sežiganja odpadkov; 2. zaradi konfliktnih območij s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa in onesnaženja zraka, saj prihaja do neposrednega stika med površinami za industrijo in stanovanjskimi območji, je potrebno upoštevati naslednja določila: - omejiti in preprečiti se morajo obstoječi in predvideni konflikti v prostoru, zaradi neustreznega umeščanja dejavnosti v prostor (neposredno stikanje stanovanjskih in proizvodnih površin – površine za industrijo). Med konfliktnimi stiki se naj vzpostavijo ustrezni nekaj metrski zeleni pasovi (kar naj se odraža tudi v dejanskem stanju); - upoštevati je potrebno varstveni režim EPO Dravsko polje ID št. 42500; - Upoštevati je potrebno varstveni režim VVO – državni nivo (III. kategorija).

Pri nepremičnini parc. št. 331/2, k.o. Apače je na podlagi pogodbe o služnostni pravici št. 116795 z dne 16. julija 2007, vknjižena služnostna pravica vožnje in hoje ob vzdrževanju objekta, v korist imetnika: Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor.

Obe nepremičnini sta prosti ostalih bremen.

3. Najnižja ponudbena cena za obe nepremičnini skupaj zanaša 85.568,00 EUR (28,00 EUR/m2). Navedena cena je določena na podlagi uradne cenitve nepremičnin sodnega cenilca, imenovanega za strokovno področje gradbeništvo, področje gradbeništvo splošno, Jožeta Gašperšiča, ing.grad., in sicer cenilnega zapisnika z dne 29.8.2017.

V ceno nepremičnin ni vključen 22 % DDV, ki ga plača kupec, prav tako kupec plača vse druge stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva.

4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena.

5. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:

a) nakup po načelu videno – kupljeno;

b) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% nanjižje ponudbene cene določene v 3. točki, in sicer 8.556,80 EUR na transakcijski račun prodajalca, št. SI56 01245-0100017097, odprt pri Upravi RS za javna plačila, območna enota Slovenska Bistrica. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno oz. kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire uspešnega ponudnika. Potrdilo o plačani varščini je obvezni sestavni del ponudbe;

c) ponudba za nakup nepremičnin mora vsebovati naslednje elemente:

• ime in priimek oziroma firmo ponudnika ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika;
• ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne;
• dokazilo o plačani varščini, s priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine;
• potrdilo o državljanstvu, kopijo osebnega dokumenta in kopijo davčne številke (fizične osebe);
• priglasitveni list (samostojni podjetniki posamezniki) oziroma sklep o vpisu v poslovni register;
• izpis iz sodnega registra, ne starejši od 3 mesecev (pravne osebe);
• pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
• izjavo o sprejemanju pogojev razpisa;
• izjavo o vezanosti na ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

Celotna ponudba in vsi priloženi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku ali v uradnem prevodu v slovenski jezik, overjenem po sodnem tolmaču.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si

d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 8 dni po nejavnem odpiranju ponudb;

e) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, prodajalec zadrži njegovo varščino ter velja, da je kupec odstopil od pogodbe;

f) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca – plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupnina ni plačana v navedenem roku 30 dni, prodajalec obdrži prejeto varščino;

6. Objava razpisa ne zavezuje prodajalca, da bi bil dolžan z najugodnejšim ponudnikom skleniti prodajno pogodbo za nepremičnini, ki sta predmet tega razpisa. Prodajalec lahko ustavi postopek prodaje do sklenitve pravnega posla.

7. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20.10.2017 do 11.00 ure na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Ponudbo ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Kidričevo ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo. Na zaprti kuverti mora biti pod naslovom občine vidno navedeno »ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Apače - ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.

8. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb.

9. Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija v petih delovnih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb.

10. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene ali bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb ali bodo v nasprotju s tem razpisom, se ne bodo upoštevale.

Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba z dnem, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval.

11. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno.

V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, ima prednost tisti, ki je prvi oddal ponudbo.

12. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na direktorja občinske uprave Občine Kidričevo g. Damjana NAPASTA, Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, tel. 02/799-06-11, e-pošta damjan.napast@kidricevo.si.

13. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodne najave pri osebi, navedeni v točki 12.


Številka: 478-17/2017
Datum: 4.10.2017


Anton LESKOVAR,
župan Občine Kidričevo
Priloge:
MS Office Word 2003
2.0_javnozbiranjeponudb_k.o.apace.doc
2214_2.0_javnozbiranjeponudb_k.o.apace.doc (145 KB)
MS Office Word 2003
2.1_obrazeczaprijavo_k.o.apace.doc
2214_2.1_obrazeczaprijavo_k.o.apace.doc (85 KB)
PDF
2.2_piso_331_2.pdf
2214_2.2_piso_331_2.pdf (626,27 KB)
PDF
2.2_zk_331_2.pdf
2214_2.2_zk_331_2.pdf (95,89 KB)
PDF
2.3_piso_333_226.pdf
2214_2.3_piso_333_226.pdf (699,17 KB)
PDF
2.3_zk_333_226.pdf
2214_2.3_zk_333_226.pdf (90,95 KB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!


Občina Kidričevo
Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
Tel:(02) 799 06 10
Koledar dogodkov Preglej vse
Julij 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
21.07.2018
Danes ni dogodkov.
Zadnji video posnetki Preglej vse

Bodite prvi pri oddaji mnenja.