Izberi drugo občino
Nazadnje izbrane občine

Poišči občino

Registracija
Napoved za sobota, 22.09.2018

oblačno
Zvečer bo pretežno jasno, ponoči pa se bo postopno pooblačilo. Zjutraj bo v severnih in ponekod v zahodnih krajih začelo deževati, sprva bo lahko kje tudi zagrmelo. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem od 17 do okoli 20 °C.
14°C | 14°C
nedelja, 23.09.2018
8°C | 23°C
ponedeljek, 24.09.2018
14°C | 18°C
torek, 25.09.2018
6°C | 16°C
Opozorila
Petek, 21.9.2018 ob 18h
Jutri dopoldne bodo predvsem na Gorenjskem, severnem Primorskem in deloma v osrednji Sloveniji možni krajevni nalivi, zaradi katerih pričakujemo močnejši porast hudourniških vodotokov.
14°C
14°C
oblačno
Nahajaš se tukaj:Domov Razpisi

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017

22.06.2017, ob 12:41
 
A A

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017

Razpis zaključen: 03.11.2017, 12:00
Datum objave: 22.06.2017 00:00
Številka:
Na podlagi Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16) in Odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/16 in 13/17) objavljam


JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo za leto 2017

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev
Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, tel. 02 799 06 10 , e-pošta:obcina@kidricevo.si.

2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za obnovo fasad stavb v naselju Kidričevo, ki se nahajajo znotraj območja o razglasitvi kulturnih spomenikov (Kidričevo-naselbinsko območje), določenega z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 17/107)

3. Priznani stroški investicije oz. projekta
Priznani stroški investicije, ki ne vključujejo DDV, so:
- razlika v ceni med zakonsko predpisano minimalno toplotno izolacijo fasade in toplotno izolacijo predpisano s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor, vendar ne več kot 16 EUR na m2
- razlika v ceni med granulacijo zaključnega sloja fasade zaradi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor in sicer:
- za prehod iz 1,5 mm na 2,0 mm 1,0 EUR/m2
- za prehod iz 2,0 mm na 3,0 mm dodatno 1,0 EUR/m2

Ostali stroški niso upravičeni do sofinanciranja.
4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje izberejo prejemniki sredstev

Upravičenci do sredstev so lastniki objektov v naselju Kidričevo
V primeru etažnih lastnikov morajo biti prosilci vsi etažni lastniki v stavbi in jih mora zastopati upravnik ali druga fizična oz. pravna oseba z ustreznim pooblastilom.

Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
- pridobljeni kulturnovarstveni pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljeno kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, OE Maribor;
- pridobljena odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih
- predračunska vrednost - popis del predvidene investicije (v EUR) pripravljeni s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti;
- da ima vlagatelj poravnane vse finančne obveznosti do Občine Kidričevo, javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., javnih zavodov (OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce).

Prijavljena investicija mora biti izvedena v letu 2017

6. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina finančne spodbude posameznemu vlagatelju

Na proračunski postavki št. 082102 – Ureditev območja kulturne dediščine ima Občina Kidričevo v proračunu za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 EUR.


7. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, na osnovi pogodbe o finančni spodbudi.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Vlagatelji oddajo oziroma pošljejo vlogo, ki vsebuje:
- Obrazec št. 1 - "Vloga za dodelitev finančne spodbude za obnovo fasad v naselju Kidričevo;
- Obrazec št. 2 - Izjava in
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila.

Vloge morajo biti dostavljene do vključno 03.11.2017 do 12.00 ure:
- po pošti priporočeno na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo;
- osebno v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: "Ne odpiraj – Vloga javni razpis za sofinanciranje obnove fasad stavb v naselju Kidričevo 2017" na sprednji strani ter s polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani.

9. Obravnava vlog in rok v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu javnega
razpisa
- Župan Občine Kidričevo imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki vodi postopek izvedbe javnega razpisa.
- Komisija pristopi k odpiranju prispelih vlog. Vloga mora vsebovati vse sestavine in izpolnjevati vse pogoje določene z javnim razpisom.
- Vloga, ki jo je prosilec poslal po preteku razpisnega roka, je prepozna in se jo zapečateno vrne pošiljatelju.
- Če komisija ugotovi, da je vloga nepopolna, vlagatelja pozove, da jo v roku 8 dni dopolni. V kolikor vlagatelj vloge ne dopolni, se vloga, kot nepopolna, zavrže s sklepom. Dopolnitev vloge je možna samo enkrat. Neutemeljene vloge se zavrnejo.
- Vloga je popolna, če vsebuje vse zahtevane elemente in priloge in je vložena na predpisanem obrazcu.
- Po pregledu popolnih vlog jih komisija oceni v skladu z merili in pogoji iz tega javnega razpisa, ter pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki ga potrdi župan Občine Kidričevo.
Upravičencem se izda odločba o višini odobrenih sredstev. Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu Občine Kidričevo v roku 8 dni od prejema odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila in pogoji ocenjevanja vlog. Odločitev župana zoper pritožbo je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe se upravičence pozove k podpisu pogodbe. Če upravičenec, v roku 8 dni od prejema poziva, ne vrne podpisane pogodbe na naslov Občine Kidričevo, se šteje, da je vlogo za pridobitev sredstev umaknil.

S prejemniki sredstev bo Občina Kidričevo sklenila pogodbe o dodeljevanju finančne spodbude za obnovo fasade stavb v naselju Kidričevo za leto 2017, v katerih se bodo določile medsebojne pravice in obveznosti.
Podpisana pogodba je eden izmed pogojev za nakazilo dodeljenih sredstev.

10. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom
Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 27.11.2017 Občini Kidričevo predložiti zahtevek za izplačilo finančne spodbude za obnovo fasade (Obr. št. 3). Zahtevku je potrebno priložiti:
- izstavljeni originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe;
- potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje;
- potrdilo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, o ustreznosti opravljenih del;
- fotografije obnovljenega objekta, med drugim tudi z vidno hišno številko.
V primeru, da so računi pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo sredstev predloženi v nižji vrednosti, kot so znašali predračuni, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.

11. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo
Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Kidričevo www.kidricevo.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v glavni pisarni Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo v času uradnih ur.

12. Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi
Vloga je sestavljena iz:
- izpolnjeni Obrazec št. 1 - "Vloga sofinanciranje fasad v naselju Kidričevo";
- izpolnjeni Obrazec št. 2 - "Izjave";
- upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- pooblastila upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- kulturno-varstvenih pogoji in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS – OE Maribor,
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- parafiran vzorec Pogodbe;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- fotografije stanja fasade na objektu pred izvedbo del (z vseh strani), med drugim tudi z vidno hišno številko.

Dokumentacijo prosimo zložite po naslednjem vrstnem redu:
- Izpolnjen obrazec št. 1 - vloga;
- Izpolnjen obrazec št. 2 - izjava;
- Parafiran vzorec Pogodbe o sofinanciranju obnove fasad v naselju Kidričevo za leto 2017;
- Upravno overjene izjave vseh solastnikov, če je več lastnikov objekta, da soglašajo z obnovitvenimi deli;
- Pooblastilo upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta;
- Kulturno-varstveni pogoji in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS – OE Maribor;
- predračun (popise del in količine) predvidene investicije (v EUR) pripravljena s strani gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti z žigom in podpisom. Iz postavk predračuna morajo biti razvidni priznani stroški investicije po tem javnem razpisu;
- odločba EKO sklada o višini nepovratnih finančnih sredstvih;
- Fotografije stanja na objektu pred izvedbo del, med drugim tudi z vidno hišno številko.

13. Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po tel. 02 799 06 10 ali 02 799 06 22.


Številka: 430-16/2017
Datum: 22.6.2017
Anton LESKOVAR
župan
Priloge:
MS Office Word 2007-2010
javni-razpis-za-sofinanciranje-obnove-fasad-2017.docx
20590efe1_javni-razpis-za-sofinanciranje-obnove-fasad-2017.docx (149,14 KB)

Prenesi vse
Deli z ostalimi:
Komentiraj razpis

Za komentiranje morate biti prijavljeni. Še nimate uporabniškega imena in gesla? Registrirajte se!
Komentarji 0 komentarjev
Za ta dogodek še ni dodanih komentarjev. Bodi prvi!