Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
32°C
15°C
PON.
29°C
17°C
Avtor: Občina Kidričevo,

Javni razpis za financiranje letovanja otrok iz Občine Kidričevo v letu 2019

Datum objave: 26. 03. 2019
Številka razpisa: 410-4/2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo

 

J A V N I R A Z P I S

za financiranje letovanja otrok

iz Občine Kidričevo v letu 2019

 

1.      PREDMET RAZPISA

Občina Kidričevo razpisuje financiranje  letovanja otrok iz Občine Kidričevo  v  PACUG pri Portorožu.

 

Letovanje otrok bo organizirano v dveh terminih, in sicer:

 

-        od 23.7.2019 do 30.7.2019

-        od 19.8.2019 do 26.8.2019.

 

Na razpisu lahko sodelujejo starši osnovnošolskih otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kidričevo in so v letu 2019 zaključili vsaj 1. razred osnovne šole.

 

V letu 2019 bomo omogočili letovanje 15 otrokom.

 

Letovanje  otrok je za starše brezplačno.

 

2.      MERILA ZA IZBOR IN TOČKOVANJE

 

Starši podajo prijavo na razpis na  obrazcu »Prijava za letovanje«, ki  je objavljen na spletni strani občine www.kidricevo.si. Obrazec je možno dobiti tudi v osnovni šoli, katero obiskuje otrok ali na sedežu Občine Kidričevo

K prijavi je potrebno priložiti:

- izjavo starša oz. skrbnika, 

- izjavo, da otrok še ni bil na morju,

- izjavo, da otrok v letu 2019 ne bo šel na morje,

- dokazila o prejetih dohodkih družine v zadnjih treh mesecev pred

   oddajo vloge,

- potrdilo iz gospodinjske evidence.

Prednost pri letovanju otrok bodo imeli otroci, ki:

 

- otrok še nikoli ni bil na morju                  70 točk                 

- otrok letos ne bo šel na morje, je pa bil v preteklih letih                                                                                                               25 točk

- otrok še ni imel subvencioniranega letovanja v preteklih letih                                                                                                                     30 točk

- otrok je zaključil višji razred osnovne šole                                                                                                                                      2-18 točk

(otrok, ki je zaključil 1. razred, 2 točki, … 9. razred, 18 točk)

- dohodek na družinskega člana znaša do 300,00 eur                                                                                                                        15 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 300,00 do 350,00 eur                                                                                                                     10 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 351,00 do 400,00 eur                                                                                                                       5 točk

- dohodek na družinskega člana znaša od 401,00 do 450,00 eur                                                                                                                    1 točka

- dohodek na družinskega člana znaša nad 450,00 eur                                                                                                                       0  točk

 

Dohodek se obračunava glede na neto znesek na družinskega člana.

 

Prednost bodo imeli otroci, ki bodo dosegli višje število točk. V primeru istega števila točk, bo med zadnjima/i prostima/i mestoma/i odločil žreb.

 

Starši bodo dobili podrobne informacije glede same organizacije letovanja na sestanku s izvajalcem letovanjem Zveze prijateljev mladine Ljubljana, Vič-Rudnik.

 

Letovanje otrok bomo organizirali skupaj s podjetjema Boxmark Leather in Talum Kidričevo.

Starši otrok, ki so zaposleni v teh dveh podjetjih, ne morejo kandidirati za letovanje otrok po tem razpisu. 

 

3. ROKI PRIJAVE

Vloge z vsemi prilogami je potrebno poslati na Občino Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, do 31. maja 2019 (velja poštni žig priporočene pošte). Vloge, ki bodo prispele po tem datumu, bodo obravnavane le v primeru, da bodo na razpolago še denarna sredstva in prosta mesta.

 

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Kidričevo pri gospe Zdenki Frank, tel. 799 06 13 ali 041 746 956.

 

Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in bodo s sklepom zavržene.

 

Številka: 410-4/2019

Datum: 22.3.2019

                                                                                                                        Anton Leskovar

župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo