Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
8°C
-4°C
SOB.
11°C
-1°C
Avtor: Občina Kidričevo,

JAVNI RAZPIS za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2019/2020

Datum objave: 31. 07. 2019
Številka razpisa:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 25/18) Občina Kidričevo objavlja

 

 

JAVNI  RAZPIS

za dodelitev žepnin dijakom za šolsko leto 2019/2020

 

 

1. Predmet razpisa:

Predmet razpisa so sredstva za žepnine dijakom za šolsko leto 2019/2020.

Žepnina za dijake znaša 20 EUR na mesec.

Žepnina bo upravičencem dodeljena za deset (10) mesecev, in sicer za odboje od 1. septembra 2019 do 30. junija 2020. V primeru odločitve, da se žepnina izplača v obliki vrednostnih bonov Sternthal, se prejem žepnine podaljša za dva (2) meseca.

 

2. Pogoji razpisa:

Pravico do prejema žepnine imajo dijaki, ki;

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo;

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik;

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in podobne programe;

- imajo status dijaka;

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo.

 

Kot aktivni člani društva se po tem razpisu štejejo dijaki, ki so vključeni v programe redne vadbe/vaje. Kot aktivni člani se štejejo tudi dijaki, ki niso vključeni v programe redne vadbe/vaje, vendar drugače aktivno delujejo  v društvu pri raznih prireditvah, programih, akcijah, oziroma pri realizacijah društvenih projektov.

Kot aktivni član društva se ne upoštevajo dijaki, ki so vključeni samo v programe rekreacije, razen vaditelji ali animatorji.

 

3. Dokumentacija, potreba za rešitev vloge za pridobitev žepnine:

K vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila:

- originalno potrdilo o šolanju;

- fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka transakcijskega računa, če ste se odločili, da se vam izplačujejo denarna sredstva;

- originalno potrdilo o članstvu v društvu, ki je registrirano na območju Občine Kidričevo;

- potrdilo o stalnem prebivališču prosilca (na podlagi pooblastila si ga lahko pridobi občinska uprava sama).

 

 

4. Roki in način prijave na javni razpis:

Prosilec vloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki je na voljo v prostorih občinske uprave ali na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si, od 1. avgusta 2019 do poteka roka za oddajo vloge.

 

Vloge z vsemi zahtevanimi prilogami lahko oddate osebno ali po pošti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo, najkasneje do 13. septembra 2019, s pripisom: žepnine za dijake 2019/2020.  

 

5. Rok za odločitev o vlogi:

O vlogi bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 15. oktobra 2019, in bo javno objavljena na oglasni deski Občine Kidričevo in na spletni strani Občine Kidričevo: www.kidricevo.si.

 

Prosilec, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz javnega razpisa, mu bo izdana negativne odločba.

Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba županu, v roku 15 dni od prejema odločbe.

 

Vloge, ki bodo oddane po poteku roka za oddajo vloge, ali ne bodo popolne, bodo s sklepom zavržene.

 

Realizacija prvega nakazila (s poračunom za mesec september in oktober) je predvidena do konca meseca novembra 2019.

Prejemnikom žepnine bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun, dijaki, ki ste se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih boste lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi od 10. dalje v tekočem mesecu.  

 

Vse dodatne informacije v vezi javnega razpisa lahko zainteresirani dobijo na občinski upravi Občine Kidričevo pri svetovalki za družbene dejavnosti in gospodarstvo (Zdenka Frank)  (02) 799 06 13.

 

 

 

Štev. 410-62/2019-1

Datum: 25.7.2019

 

 

 

 

                                                                                                                                             Anton Leskovar;

 

                                                                                                                                             župan

                                                                                                                                             Občine Kidričevo

Všečkaj objavo