Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
2520

Zapisnik 8. redne seje Odbora za varstvo okolja in požarno varnost

 

OBČINA KIDRIČEVO

Odbor za varstvo okolja in požarno varnost

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

 

Štev. 011-3/2019-41

 

 

Z  A  P  I   S   N  I  K

 

 

8. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 7.3.2022 ob 18. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Silva Orovič Serdinšek, Aljoša Komljenović; občinska uprava; Zdenka Frank

 

Odsotni: Valerija Medved (se je upravičila) Gregor Baštevc

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za varstvo okolja in požarno varnost gospod Slavko Krajnc.

 

 

Dnevni red:

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje odbora

2.       Čistilna akcija »očistimo občino 2022«

3.       Vseslovenska akcija čiščenja medenih dreves

4.       Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 7. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za varstvo okolja in požarno varnost potrjuje zapisnik 7. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

 

Člani odbora so razpravljali o izvedbi čistilne akcije v letu 2022.

 

Kljub izboljšanju epidemioloških razmer, bi čistilo akcije izvedli podobno kot v preteklem letu. Na vsa gospodinjstva bi se poslala vrečka za smeti s prošnjo, da se individualno udeležijo čistilne akcije. Ta bi trajala v času od 26.3. do 9.4.2022. Udeleženci bi poslali fotografije na izbrani e-mail naslov občine ali jih objavili preko facebuka. Obvezno je potrebno zapisati podatke o udeležencih.

 

Odpadki bi se zbirali v zbirnem centru Kidričevo, vreče, pa bo pobiralo izključno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

 

Predlog je bil, da v kolikor se najdejo odpadki večja odlagališča, da se to sporoči na e-naslov ali tel. Številko občine.

 

Dogovorili so se tudi, da vsak udeleženec prejme vrečko za trgovino za večkratno uporabo z napisom promotor okolja 2022.

 

Ad. 3

 

Člani odbora so obravnavali poziv za sodelovanje v akciji saditve medenih dreves, ki bo potekala 2.4.2022 v primeru slabega vremena pa 9.4.2022. Akcijo pelje  Zavod za gozdove.

 

Dogovorili so se, da se pozve občane in društva, da se vključijo v akcijo sajenja rastlin, ki se bodo sadila ob Šikolski cesti pri ograjenem zemljišče pred gramoznico.

 

Če bo izdano gasilo Ravno polje, se naj povabilo objavi v glasilu.

 

Ad. 4

 

Ni bilo razprave.

 

 

Seja je bila zaključena ob 18,45 uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Slavko Krajnc;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik odbora za varstvo

                                                                                                                              okolja in požarno varnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi