Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C
3312

Zapisnik 6. redne seje Odbora

Štev. 011-3/2019

 

 

Z  A  P  I   S   N  I  K

 

 

6. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost, ki je bila, dne 3.3.2021 ob 17. uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: člani odbora; Slavko Krajnc, Valerija Medved, Silva Orovič Serdinšek, Grega Baštevc,  Aljoša Komljenović; občinska uprava; Zdenka Frank

 

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora gospod Slavko Krajnc

 

 

Dnevni red:

 

1.       Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora

2.       Izvedba čistilne akcije »očistimo občino 2021«

3.       Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 5. redne seje odbora za varstvo okolja in požarno varnost ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za varstvo okolja in požarno varnost potrjuje zapisnik 5. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

 

Gospod Slavko Krajc je povedal, da je lani čistilna akcija odpadla, zaradi razglašenih ukrepov COVID-19. Opažamo pa, da posamezniki še vedno puščano odpadke v naravi. To je danes vidno na vsakem koraku.


Predlog je, da bi v letošnjem letu čistilno akcijo izpeljali.

Akcije v takšni obliki kot je bila v preteklem letu ne bo mogoče izvesti, zato bo potrebno najti drugačno rešite. Predlagal je, da se podajo predlogi na kakšen način bi se čistilna akcija izvedla in na kakšen način bi jo organizirali.

 

Gospod Slavko Krajnc je predlagal, da se določijo zbirališča kjer bi se udeleženci zbrali, vključili bi krajevne odbore, ki bi določili območja, kjer bi se odpadki pobirali. Udeleženci bi se na dan, za katerega bi se danes dogovorili zbrali na lokaciji  ob 9. uri. Pri tem bi se upoštevalo, da na enem območju ne bi bilo več kot 10 udeležencev. Sicer pa opažamo, da je bilo teh vedno manj.  Določile bi se tudi lokacije, kjer bi se naj odpadki – vreče odlagale, in se podajo na različne lokacije. Pobrane odpadke bi naše podjetje odpeljalo na Čisto mesto.

 

Gospa Silva Orovič Serdinšek je predlagala, da se naj vključi tudi  društva.  Člani društva se naj prijavilo, kdo se bo akcije udeležil zaradi števila.

 

Gospa Valerija Medved je povedala, da se je pogovarjala z ravnateljici OŠ Cirkovce, ki pa je povedala, da se zaradi ukrepov šole letos čistilne akcije ne bodo udeležile.

 

Gospa Zdenka Frank je povedala, da so o izvedbi čistilne akcije razmišljali tudi na občinski upravi. Ne predlagamo, da bi udeležence vabili na skupno čistilno akcijo. Predlog je, da čistilna akcija poteka dva ali tri tedne, da vsakemu gospodinjstvu pošljemo vrečko za smeti s povabilom, da se čistilne akcije udeležijo v sklopu družine. Ko vrečko napolnijo, jo pustijo nekje ob cesti, in sporočilo na telefonsko št. ali elektronski naslov, kje so odpadke odložili, naše podjetje pa bo poskrbelo, da bodo odpadki odloženi v zbirni center.

Vsaka družina, ki bo poslala fotografijo s čistilne akcije, bo prejela simbolično bodisi kapo, ali rokavice, ali majico.

 

Članom odbora se je predlog zdel sprejemljiv in dober, saj preprečuje zbiranje ljudi. Predlagali so, da se v obvestilo zapiše, če naletijo za večje količino odloženih odpadkov ali nevarnih odpadkov, da to sporočilo na navedeno tel. Št. ali elektronski naslov.

 

Po razpravi je bil sprejet

 

SKLEP: Odbor za varstvo okolja in požarno varnost predlaga, da se čistilna akcija »očistimo občino« izvede v času od 15.3.2021 do 28.3.2021. Vsakemu gospodinjstvu se pošlje vrečka za smeti s povabilom na čistilno akcijo in z navodilom za izvedbo.

Vsak udeleženec, ki bo v čistilni akciji sodeloval in poslal fotografijo prejme kapo z ustreznim kratkim sloganom. Na podlagi posredovanih fotografij bomo tudi lahko ugotovili, koliko oseb se je čistilne akcije udeležilo.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 3

 

Gospa Valerija Medved je vprašala ali je res, da se mora odlaganje folija iz kmetijstva na zbirnem centru plačevati. Kmetje so sedaj začeli folijo kuriti. Se je bo pa pojavljajo vedno več v naravi.

 

Gospod Slavko Krajnc je povedal, da je bilo na predstavitvi elaborata s strani Čistega mesta Ptuj to tudi povedano.

 

Gospa Silva Orovič Serdinšek je predlagala, da se naj pozove Komunalno podjetje Ptuj, da posreduje poročilo o stanju pitne vode.

 

 

Seja je bila zaključena bo 17,45 uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Slavko Krajnc;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za varstvo okolja

                                                                                                                              in požarno varnost

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi