Logo MojaObčina.si

Kidričevo

JUTRI
6°C
-2°C
SOB.
9°C
1°C
2947

Skupna odločba - žepnine 2020/2021 (študenti)

Štev. 410-90/2020-95

Dne  12.11.2020

 

 

Na podlagi 78. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18) 6. člena Pravilnika o žepninah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/18)  in Javnega razpisa dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2020/2021, ter prejetih vlog, v zadevi odobritev žepnine za študente za študijsko leto 2020/2021, Občinska uprava Občine Kidričevo izdaja

 

 

 

S K U P N O   O D L O Č B O

 

 

1. Do občinskih žepnin za denarna sredstva so upravičeni naslednji študentje:

Š 002, Š 003, Š 004, Š 005, Š 007, Š 010, Š 011, Š 012, Š 013, Š 014, Š 015, Š 017, Š 018, Š 019, Š 020, Š 022, Š 023, Š 024, Š 025, Š 026, Š 027, Š 028, Š 029, Š 030, Š 031, Š 032, Š 033, Š 035, Š 036, Š 037, Š 038, Š 039, Š 040 , Š 044, Š 045, Š 046, Š 047, Š 049, Š 050, Š 052, Š 054, Š 055, Š 058, Š 059, Š 060, Š 061, Š 063, Š 065, Š 066, Š 069, Š 071, Š 072, Š 074 in Š 075.

 

2. Do občinskih žepnin za vrednostne bone Sternthal so upravičeni naslednji študentje:

Š 006, Š 009, Š 016, Š 021, Š 034, Š 042, Š 051, Š 053, Š 056, Š 057, Š 062, Š 067, Š 068, Š 070 in Š 073.

 

 

3. Višina žepnine za študijsko leto 2020/2021 znaša 30,00 EUR (trideset evrov) na mesec in upravičencem pripada od 1.10.2020 do 31.7.2021 oziroma za študente, ki so se odločili za prejemanje žepnine v obliki vrednostnih bonov Sternthal do 30.9.2021. 

 

4. Žepnine se izplačujejo 10. v mesecu za tekoči mesec na transakcijski račun posameznega študenta študentje, ki so se odločili za žepnine v vrednostnih bonih Sternthal, pa jih bodo lahko mesečno osebno dvignili na občinski upravi. Prvo izplačilo žepnin na podlagi te skupne odločbe bo izvedeno 30. novembra 2020, s poračunom zneskov žepnin od oktobra 2020 dalje. 

 

5. Študentje so v roku 15 dni dolžni sporočiti vsako spremembo, ki vpliva na spremembo statusa in s tem na upravičenost do nadaljnjega prejemanja žepnine. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v

 

 

Občina Kidričevo je dne 7.9.2020 objavila Javni razpis za dodelitev žepnin študentom za študijsko leto 2020/21 (spletna stran Občine Kidričevo; www.kidricevo.si). Do žepnine so upravičeni študentje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo; 

- se redno izobražujejo doma ali v tujini in so prvič vpisani v letnik; 

- bodo v 1. letniku vseh študijskih programov dopolnili največ 21 let,

- v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,

- imajo statut študenta,

- z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 – statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),

- da aktivno sodelujejo v enem društvu, ki je registrirano na območju občine Kidričevo. 

 

 

Navedeni prosilci – študentje, izpolnjujejo zahtevane pogoje, zaradi česar je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

 

 

Pouk o pravnem sredstvu

 

Zoper to odločbo je dovoljeno vložiti pritožbo v roku  15. dni od izdajo in objave odločbe na spletni strani in na oglasni deski občine, oziroma najkasneje do 27. septembra 2020. 

Pritožba se vloži pismeno ali poda ustno na zapisnik pri občinskem organu, ki je odločbo izdal, na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ul., 14. 2325 Kidričevo.  Šteje se, da je pritožba pravočasna, če je oddana priporočeno na pošti zadnji dan pritožbenega roka.

Pritožba je takse prosta. 

 

 

 

Postopek vodila;

 

Zdenka Frank;                                                                                                 Damjan Napast;

 

svetovalka za družbene dejavnosti                                                       direktor občinske uprave

in gospodarstvo                                                                                             Občine Kidričevo 

 

 

 

Objava:

- Spletna stran Občine Kidričevo (www.kidricevo.si)

- Oglasna deska Občine Kidričevo, Kopališka ul. 14, Kidričevo

 

 

Vloženo:

1 x računovodstvo

1 x arhiv - tu

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi