Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
2°C
2°C

28. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

Sklicujem 28. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

 

četrtek, 5. julija 2018 ob 17. uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal

 

Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje občinskega sveta.

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Informacija o varnostnih pojavih na območju Občine Kidričevo v letu 2017
 2. Rebalans 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2018
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2018
  2. Sklep o nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2018
  3. Spremembe kadrovskega načrta Občine Kidričevo za leto 2018
 3. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, druga obravnava
 4. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kidričevo, druga obravnava
 5. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Občini Kidričevo, skrajšani postopek
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj, skrajšani postopek
 7. Normativi in vrste oddelkov v enoti vrtca pri

-          Osnovni šoli Kidričevo

-          Osnovni šoli Cirkovce
       8. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri

-          Osnovni šoli Kidričevo

-          Osnovni šoli Cirkovce
       9. Odpiralni in zapiralni čas enote vrtca

-          Osnovne šole Kidričevo

-          Osnovne šole Cirkovce
       10. Predlog za izbris zaznambe prepovedi odtujite in obremenitve premoženja
        11. Predlog sklepa, da se v zapuščinski zadevi ne odpove pravici do povračila pomoči oz. omejitvi dedovanja
        12. Poročilo nadzornega odbora
        13. Vprašanja in pobude

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

                                                                                                                              Anton Leskovar:

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Vabljeni tudi:

- občinska uprava

- Policijska postaja Ptuj

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi