Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

24. redna seja občinskega sveta Občine Kidričevo

Sklicujem 24. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 7. decembra 2017 ob 17. uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal

 

Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje občinskega sveta in 15 dopisne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Program oskrbe s pitno vodo Občine Kidričevo 2018-2021

2. Ustanovitve K.R.I. Zadruge (krožno gospodarstvo)

3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Kidričevo za leto 2018

4. Sklep o dokapitalizaciji javnega podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo s stvarnim vložkom

5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prometa P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in O16-P9 Njiverce ob avtocestnem priključku – del, druga obravnava

6. Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, druga obravnava

7. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2018, druga obravnava

  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2018
  2. Sklep o nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem  Občine Kidričevo za leto 2018

8. Rebalans 3 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017

9. Sklep o spremembi normativov in vrste oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo za šolsko leto 2017/2018

10. Sklep o povišanju cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Kidričevo

11. Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Kidričevo

12. Letni program športa v občini Kidričevo za leto 2018

13. Letni program kulture v občini Kidričevo za leto 2018

14. Sklep o določitvi vrednoti točke za izračun komunalne takse za leto 2018

15. Sklep o določitvi vrednosti točke na nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018

16. Oprostitve NUSZ

17. Končno poročilo nadzornega odbora

18. Vprašanja in pobude

 

 

Gradivo k predlagani 17. točki predloga dnevnega reda boste prejeli kasneje.

 

 

V drugi obravnavi predloga odloka lahko člani občinskega sveta vložijo amandma.  Amandmaji se vložijo po določilu 73. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Na predlog proračuna in rebalans proračuna je možno vložiti amandma. Amandma je možno vložiti po določilih 83. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kidričevo.

 

Z gradivom v 16. točki predloga dnevnega reda je potrebno ravnati v skladu z 2. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov so v zapisniku navedeni osebni podatki vlagateljev, zato je potrebno s tem zapisnikom ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar:

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Čisto mesto Ptuj

Komunala Slovenska Bistrica

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Samo Semenič 

Gradivo je dosegljivo na: 

http://old.kidricevo.si/javno/24_redna_seja.zip

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi