Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

22. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 22. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 28. septembra 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal

 

Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje medobčinskega podrobnega prostorskega načrta za enoti urejanja prometa P10-P5 Zgornja Hajdina – ob avtocestnem priključku in O16-P9 Njiverce ob avtocestnem priključku – del, prva obravnava
 2. Odlok o načinu opravljanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kidričevo, prva obravnava
 3. Rebalans 2 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
  2. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
 4. Novelacija IP Športno rekreacijskega centra Ravno polju
 5. Sprememba koncesijskega akta Športno rekreacijskega centra Ravno polju
 6. Pravilnik o uporabi večnamenskega šotora,  skrajšani postopek
 7. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta, ter za določitev kandidata za člana državnega sveta
 8. Predlog o prodaji nepremičnine, parc. št. 331/2 in 333/226, obe v k.o. Apače
 9. Predlog o prodaji nepremičnine, parc. št. 1615 k.o. Pleterje
 10. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
 11. Predlog o prenosu nepremičnine, parc. št. 409/4 k.o. Stražgonjca na RS
 12. Končno poročilo nadzornega odbora – polletna realizacija proračuna za leto 2017
 13. Vprašanja in pobude

 

 

V skladu s 83. členom Poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17), lahko član občinskega sveta vloži amandmaje na rebalans proračuna v pisni obliki najkasneje tri dni pred sejo sveta. Amandmaji se vložijo pri županu.

Vsak predlagatelj mora pri oblikovanju amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdati in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kateri namen.

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar:

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

 

Vabljeni:

 

SOU občin v Sp. Podravju

Matrika svetovanje, d.o.o.

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi