Logo MojaObčina.si
DANES
4°C
-4°C
JUTRI
2°C
-2°C
Oceni objavo

19. redna seja občinskega sveta

Štev. 032-1/2014

Dne  15.3.2017

 

 

 

V  A  B  I  L  O

 

 

Sklicujem 19. Redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

 

četrtek, 23. marca 2017 ob 17. Uri v sejni sobi v Dvorcu Sternthal

 

Pregled in potrditev zapisnika 18. redne seje občinskega sveta, posebnega dela 18. redne seje, ter 7., 8. in 9. korespondenčne seje občinskega sveta

 

 

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kidričevo, druga obravnava
 2. Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2016
  1. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora
 3. Rebalans 1 proračuna Občine Kidričevo za leto 2017
  1. Kadrovski načrt za leto 2017 in 2018
 4. Zaključni račun podjetja Vzdrževanje in gradnje d.o.o., Kidričevo za leto 2016
 5. Elaborat oblikovanja cen izvajanja storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode za leto 2017
 6. Mnenje o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Cirkovce
 7. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo

-          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/8, k.o. Gerečja vas

-          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 907/10, k.o. Gerečja vas

-          Pridobitev nepremičnine, parc. št. 906/7, k.o. Gerečja vas

-          Sklenitev služnostne pogodbe na nepremičnina, parc. št. 563/14, k.o. Apače

 1. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 72, ko. Starošince v najem
 2. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 511/13, k.o. Dragonja vas v najem
 3. Sklep o ukinitvi statusa JD, na nepremičnini, parc. št. 511/136, k.o. Dragonja vas
 4. Sklep o določitvi števila občinskih priznanj, ki se bodo podelile v letu 2017
 5. Predlog sklepa o podpisu sporazuma o medsebojnem sodelovanju z Občino Ugljevik
 6. Predlog sklepa o pristopu k projektu »Kidričevo-otrokom prijazno Unicefovo mesto«
 7. Vprašanja in pobude

 

 

Prosim za sigurno in točno udeležbo

 

 

                                                                                                                             Anton Leskovar:

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

 

Vabljeni:

 

- Občinska uprava:

Tatjana Kačičnik

- Vzdrževanja in gradnje Kidričevo

David Merc

Nadzorni odbor Občine Kidričevo 

Oglejte si tudi