Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
2°C
JUTRI
2°C
2°C

17. redna seja

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

S  K  L  I  C  U  J  E  M

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

četrtek, 25. marca 2021 ob  17. uri potekala preko video konference, zaradi razglašene epidemije COVID-19

Ugotovitveni sklep

Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta

Dnevni red:

1.       Odlok o pokopališkem redu v Občini Kidričevo, druga obravnava

2.       Zaključni račun Občine Kidričevo za leto 2020

a.       Sklep o sprejemu zaključnega računa Občine Kidričevo za leto 2020

b.      Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu

3.       Soglasje k zaključnemu računu podjetja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o. za leto 2020

4.       Sklep o določitvi cen grobnin

5.       Sklep o prodaji kmetijskih zemljišč

6.       Sklep o brezplačni pridobitvi nepremičnine, parc. št. 218/5 k.o. Starošince

7.       Sklep o nakupu nepremičnin, parc. št. 873/2, 872/2 in 213/2, k.o. Starošince

8.       Sklep o ustanovitvi stavbne pravice, parc. š. 389/15 k.o. Šikole

9.       Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, parc. št. 1181 k.o. Lovrenc na Dr. polju

10.   Sklep o oddaji nepremičnine v najem na naslovu Ul. Borisa Kraigherja 25,

11.   Sklep o oddaji nepremičnine v najem na naslovu Ul. Borisa Kraigherja 25,

12.   Sklep o oddaji nepremičnine  v najem na naslovu Kajuhova ul. 4,

13.   Vprašanja in pobude

Navodila za izvedbo video seje boste prejeli v naslednjem tednu.

                              

                                                                                                                             Anton Leskovar,

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

Vabljeni:

Občinska uprava

Podjetje vzdrževanje in gradnje d.o.o. Kidričevo

Povezava za sodelovanje na seji:

https://us02web.zoom.us/j/81089263278?pwd=QU1oVkVXUXZ3KzEzUUx4bUw3YU0wdz09

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi