Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

14. redna seja Občinskega sveta Občine Kidričevo

Štev.  032-1/2018-237

Dne   29.9.2020

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K L  I  C U  J  E  M

 

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 8. oktobra  2020 ob 17. uri v dvorani v Lovrencu na Dr. polju

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje občinskega sveta in 5. dopisne seje občinskega sveta.

 

 

Dnevni red:

 

 1. Odlok o predlogih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kidričevo, druga obravnava
 2. Rebalans 2 proračuna občine Kidričevo za leto 2020
 3. Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2020
 4. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2020
 5. Odlok o proračunu občine Kidričevo za leto 2021, prva obravnava
 6. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021
 7. Sklep o določitvi skupne vrednostni nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2021
 8. Sklep o potrditvi kadrovskega načrta Občine Kidričevo za leto 2021 in 2022
 9. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Kidričevo
 10. Sklep o spremembi cen programov vrtca v JVIZ Osnovna šola Cirkovce
 11. Sklep o podaji soglasja k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest v enoti vrtca Osnovne šole Kidričevo
 12. Sklep o oddaji poslovnega prostora v najem na naslovu Cirkovce 2/d
 13. Sklep o podaji predlogov za imenovanje sodnikov porotnikov
 14. Poročilo nadzornega odbora
 15. Vprašanja in pobude

 

 

Na rebalans proračunu lahko člani občinskega sveta občine Kidričevo vložijo amandma, kot to določa 83. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo. 

 

 

 

                               

                                                                                                                             Anton Leskovar, 

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi