Logo MojaObčina.si
DANES
3°C
2°C
JUTRI
2°C
1°C

13. redna seja

Štev.  032-1/2018

Dne   19.8.2020

 

 

 

Na podlagi 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 36/17 in 16/18)

 

 

S  K L  I  C U  J  E  M

 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

 

četrtek, 27. avgusta  2020 ob 17. uri v dvorani v Lovrencu na Dr. polju

 

 

Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje občinskega sveta.

 

 

Dnevni red:

 

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podobnega prostorskega načrta za del območja P16-S4 Njiverce 1 (sever)
  2. Odlok o predlogih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Kidričevo, prva obravnava
  3. Sklep o ugotovitvi javne koristi
  4. Dokument identifikacije investicijskega programa DIIP »Obnova kanalizacije in vodovoda v Njivercah«
  5. Investicijski program IP »Obnova kanalizacije in vodovoda v Njivercah«
  6. Predlog za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole Kidričevo
  7. Predlog za imenovanje predstavnika v svet območne izpostave JSKD Ptuj
  8. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra, parc. št. *51 in 696/1 obe v k.o. Cirkovce
  9. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra, parc. št. 528 in 515 obe v k.o. Dragonja vas
  10. Vprašanja in pobude. 

 

 

Dopolnitev gradiva k predlagani 3. točki predloga dnevnega reda boste prejeli naknadno. 

 

                               

                                                                                                                             Anton Leskovar, 

 

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

 

Vabljeni:

 

Občinska uprava

Boson

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi